TS EN 71-2 Madde 5: Oyuncaklar İçin Yanmazlık Testi 

Oyuncak güvenliği düzenlemeleri alanında yanıcılık, dikkat gerektiren kritik bir husustur. Avrupa standardı olan EN 71, özellikle oyuncakların yanıcılık gerekliliklerini ele almaktadır. TS EN 71-2'nin 5. Maddesi, oyuncakların minimum yangın tehlikesi oluşturmasını ve böylece çocukların oyun sırasında korunmasını sağlamayı amaçlayan sıkı yanıcılık testi prosedürlerini özetlemektedir. Bu standart, oyuncakları sıkı yangına dayanıklılık testlerine tabi tutarak oyuncaklardan kaynaklanan yangın ve yaralanma riskini azaltmayı ve böylece çocuk güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır.

TS EN 71-2'nin 5. Maddesi oyuncakların yanıcılığıyla ilgili çeşitli temel gereklilikleri kapsamaktadır:

1. Malzeme Sınıflandırması: Standart, oyuncak malzemelerini yanıcılık özelliklerine göre farklı sınıflara ayırır. Malzemeler, tutuşma ve yanmayı sürdürme eğilimlerine göre değerlendirilir ve oyuncaklarda kullanılması amaçlanan malzemelere yönelik daha sıkı gereklilikler uygulanır.

2. Ateşleme Kaynağı: Standart, test sırasında kullanılacak ateşleme kaynağının tipini belirleyerek sonuçların tutarlılığını ve tekrarlanabilirliğini sağlar. Yaygın tutuşma kaynakları arasında oyuncağın kullanım amacına ve malzemelerine bağlı olarak küçük alevler, sıcak teller veya için için yanan malzemeler bulunur.

3. Test Yöntemleri: TS EN 71-2, kumaşlar, tekstil ürünleri, plastikler ve yüzey kaplamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli oyuncak bileşenlerinin yanıcılığının değerlendirilmesine yönelik ayrıntılı test yöntemlerini belirler. Bu yöntemler, oyuncağın tutuşma ve yanmaya tepkisini değerlendirmek için gerçek dünyadaki yangın senaryolarını simüle eder.

4. Kabul Kriterleri: Oyuncaklar, tutuşmaya karşı yeterli direnç göstermeleri ve kontrollü yanma davranışı göstermeleri durumunda standarda uygun kabul edilir. Kabul kriterleri, maksimum alev yayılma mesafelerini, yanma oranlarını ve yanma sürelerini belirleyerek oyuncakların sıkı güvenlik eşiklerini karşılamasını sağlar.

TS EN 71-2'nin 5. Maddesi, yangın tehlikelerini azaltarak oyuncakların güvenliğini sağlamayı amaçlayan sıkı yanıcılık testi şartlarını ortaya koymaktadır. Üreticiler bu standartlara bağlı kalarak oyuncaklardan kaynaklanan yangın ve yaralanma riskini en aza indirebilir, böylece tüketicinin güvenini artırabilir ve çocuk güvenliğini teşvik edebilir. Üreticiler, ithalatçılar, perakendeciler ve düzenleyici otoriteler de dahil olmak üzere oyuncak endüstrisinde yer alan tüm paydaşlar için yanıcılık gerekliliklerine uyum, en yüksek oyuncak güvenliği standartlarını sürdürmek ve çocukları oyun sırasında korumak açısından önemlidir.