N-Metil-2-Pirolidon (NMP), tekstil endüstrisinde çözücü, taşıyıcı ve işlem yardımcı maddesi olarak sıkça kullanılan bir kimyasaldır. Bu bileşik, tekstil liflerinin işlenmesi, boyanması, kaplanması ve baskı yapılması gibi çeşitli aşamalarda yaygın olarak kullanılır. Ancak, aşırı maruz kalma veya yanlış kullanımı çevresel ve sağlık açısından riskler oluşturabilir. Gaz kromatografisi (GC), sıvı kromatografisi (LC), kütle spektrometrisi (MS) ve nükleer manyetik rezonans (NMR) gibi teknikler ile analiz gerçekleştirilebilir.

İlgili yönetmelik ve standartlar kapsamında NMP'nin tekstil ürünlerindeki varlığı sınırlandırılmıştır. Analiz sonuçları, ürünlerdeki NMP konsantrasyonunu belirleyerek, bu kimyasalın güvenli seviyelerde olduğundan emin olunmasını sağlar. NMP'nin tayini, tekstil endüstrisinde ürünlerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak için tercih edilir.

Analiz Adı Analiz Standardı
Ayakkabı, Ayakkabı Bileşenleri, Tekstil, Plastik - N-Metil-2-Pirolidon (NMP) Tayini (GC-MS kullanılarak) TS EN ISO 16189, TS EN 17131