Bisfenol A (BPA), plastik üretiminden, tekstil işleme süreçlerine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Sağlık açısından potansiyel riskleri nedeniyle, tekstil ürünlerinde BPA'nın tayini kontrolüne önem verilmektedir. BPA'nın tayini genellikle laboratuvar ortamında, belirli analitik yöntemler kullanılarak BPA içeriği ölçülür. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ve gaz kromatografisi-mass spektrometrisi (GC-MS) gibi yöntemler, BPA'nın belirlenmesinde sıkça kullanılan tekniklerdir.

Tekstil ürünlerinde BPA Tayini, çeşitli nedenlerle gerçekleştirilir. Birincisi, BPA'nın potansiyel sağlık riskleri olması, hormon bozucu özelliklere sahip olabilmesi ve uzun vadeli maruziyet ile ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkma ihtimalidir.

İkinci olarak, tekstil ürünlerinde BPA'nın tespiti, düzenleyici gerekliliklere, ilgili yönetmelik ve standartlara uyumu sağlar. Bazı ülkeler ve bölgeler, tekstil ürünlerinde BPA kullanımını sınırlayan veya yasaklayan düzenlemelere mevcuttur.

Ayrıca, tüketicilerin bilinçlenmesi açısından da BPA'nın tespiti önemlidir. Tüketiciler, BPA içeren tekstil ürünlerinden kaçınmak isteyebilir ve bu nedenle ürünlerin etiketlerinde BPA içeriğinin belirtilmesi önemlidir. Bu, tüketicilerin sağlıklı ve güvenli ürünler seçmelerine yardımcı olur.

Analiz Adı Analiz Standardı
Tekstil, Kaplamalı Tekstil, Plastik, Kağıt - Bisfenol A Tayini (LC-MS-MS kullanılarak) İşletme İçi Metot (ATAL-30-02)