Ciltle doğrudan ve uzun süre temas eden kaplama ve alaşımların nikel (Ni) tarama testleri, ürün güvenliği ve tüketici sağlığı açısından gereklidir. Nikel, birçok kişide cilt ve alerjik reaksiyonlara neden olabilen bir metaldir. Nikel tarama testleri kapsamında üründen alınan numuneler laboratuvar ortamında incelenir ve nikel içeriği belirlenir.

Bu testlerde genellikle atomik absorpsiyon spektrometresi (AAS) veya atomik emisyon spektrometresi (AES) gibi teknikler kullanılır. Bu yöntemler, nikelin hassas bir şekilde tespit edilmesine ve miktarının belirlenmesine yardımcı olur. İlgili düzenlemelere ve standartlara uygunluğu sağlamak için tekrarlanan bir analizdir.

Nikel alerjisi olan kişiler için temas halinde nikel içeren ürünler ciddi deri reaksiyonlarına neden olabilir. Bu nedenle, ürünlerin nikel içeriğinin belirlenmesi, tüketicilerin sağlığını korumak için gerekli adımlardan biridir.

Sonuç olarak, ciltle doğrudan ve uzun süre temas eden kaplama ve alaşımlar için nikel tarama testleri, ürünlerin güvenliği, tüketici sağlığı ve düzenlemelere uygunluğu açısından gereklidir ve Tekstil Aksesuar, Metaller, Metal Kaplamalı Ürünlerde Nikel (Ni) Tarama Testleri yapılır.

Nikel (Ni) Tarama Testleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Analiz Adı Analiz Standardı
Ciltle Doğrudan ve Uzun Süre Temas Eden Kaplama ve Alaşımlar İçin Nikel (Ni) Tarama Testleri PD CEN/TR 12471, BS PD CEN/TR 12471, CEN/TR 12471
Doğrudan ve Uzun Süreli Ciltle Temas Edebilecek Olan Ürünlerden Nikel Salınımının Tayini (ICP-MS Kullanılarak) EN 1811
Kaplamalı Ürünlerden Kaplamanın Aşınması ve Ayrılması ile Açığa Çıkan Nikel Tayini EN 12472