Analiz Adı Analiz Standardı
Plastikler, Plastisol Baskılar, Plastik Kaplamalı Tekstiller, Plastik Ambalaj Malzemeleri ve Oyuncaklar (Poliflorlu Plastik Malzemeler Hariç) - Toplam Kadmiyum (Cd) TayiniIslak Ayrıştırma Metodu (ICP-MS Kullanılarak) TS EN 1122
Polimer Bazlı Elektroteknik Ürünler (Pil, Batarya, Akü vb.) - Civa (Hg) Tayini (ICP-MS kullanılarak) TS EN 62321-4
Polimer Bazlı Elektroteknik Ürünler (Pil, Batarya, Akü vb.) - Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr) Tayini (ICP-MS kullanılarak) TS EN 62321-5
Polimer Bazlı Elektroteknik Ürünler - Fitalat Tayini (GC-MS kullanılarak) TS EN 62321-8