Dünyada  gıdadan sonra en önemli sektörlerden biri tekstil sektörüdür. Giyim, ayakkabı, çanta ve çeşitli aksesuarlarda kullanılan tekstil ve deri malzemeler birçok yönden test ve analizlerden geçer, uygunluğu kontrol edilir.  Fiziksel, kimyasal ve yapısal özellikleri açısından test edilen tekstil ve deri  malzemeleri  ulusal ve uluslararası standartlara göre değerlendirilir.

Kullanılacağı alanlara göre;  kumaşın yapısı, kumaşın özellikleri, dayanıklılığı, yapılacak üretim işlemlerine uygunluğu yetkili laboratuvarlar tarafından kontrollerden geçmelidir. 

Azolab Laboratuvar Hizmetleri A.Ş olarak tekstil ve deri ürünleri üzerinde TÜRKAK tarafından akredite olarak hizmet vermekteyiz. Yetkili ve uzman ekibimiz ile ulusal ve uluslararası standartlarda uygunluk testleri ve kontrolleri gerçekleştirmekteyiz.

 
Analiz Adı Analiz Standardı
Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Aromatik Aminler İçin Tayin Metodu - Bölüm 1: Ekstraksiyonla veya Ekstraksiyon Yapılmaksızın (GC-MS, LC-MS-MS Kullanılarak) BVL B 82.02.2, TS EN ISO 14362-1, BS EN ISO 14362-1, EN ISO 14362-1, DIN EN ISO 14362- 1, ISO 14362-1, GB/T 17592
Azo Boyar Maddelerden Türetilen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini İçin Yöntemler- Bölüm 3: 4-Aminoazobenzen Açığa Çıkarabilen Belirli Azo Boyar Maddelerin Kullanımının Tespiti (GC-MS, LC-MS-MS Kullanılarak) TS EN ISO 14362-3, BS EN ISO 14362-3, DIN EN ISO 14362- 3, EN ISO 14362-3, ISO 14362-3, GB/T 23344, BVL B 82.02.15
Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyar Maddelerin Tayini İçin Kimyasal Testler: Azo Boyar Maddelerden İndirgenen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini (GC-MS, LC-MS-MS Kullanılarak) TS EN ISO 17234-1, BS EN ISO 17234-1, DIN EN ISO 17234- 1, ISO 17234-1, BVL B 82.02.3
Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyar Maddelerin Tayini İçin Kimyasal Testler- Bölüm 2: 4-Aminoazobenzen Tayini (GC-MS, LC-MS-MS Kullanılarak) TS EN ISO 17234-2, BS EN ISO 17234-2, DIN EN ISO 17234- 2, ISO 17234-2, BVL B 82.02.9
Fitalat İçeriği Tayini Tetrahidrofuran Metodu (GC-MS Kullanılarak TS EN ISO 14389, BS EN ISO 14389, DIN EN ISO 14389, ISO 14389, GB/T 20388
Fitalat Tayini (GC-MS Kullanılarak) TS EN 14372 Bölüm 6.3.2, BS EN 14372 Bölüm 6.3.2, EN 14372 Bölüm 6.3, ISO 14389, CPSC-CH-C1001- 09
Ayakkabı Bileşenlerinde Fitalatların Tayini (GC-MS Kullanılarak) ISO 16181-1, BS EN ISO 16181-1, TS EN ISO 16181-1, DIN EN ISO 16181- 1
Organik Kalay Bileşenlerinin Tayini (GC-MS Kullanılarak) CEN ISO/TS 16179, DIN CEN ISO/TS 16179, ISO/TS 16179
Ayakkabı Bileşenlerinde DOT (di-n-octyltin dichloride)Tayini (GC- MS Kullanılarak) İşletme İçi Metot (ATAL-03-01 Rev02) (ISO/TS 16179 Esaslı)
Ciltle Doğrudan ve Uzun Süre Temas Eden Kaplama ve Alaşımlar İçin Nikel (Ni) Tarama Testleri PD CEN/TR 12471, BS PD CEN/TR 12471, CEN/TR 12471
Doğrudan ve Uzun Süreli Ciltle Temas Edebilecek Olan Ürünlerden Nikel Salınımının Tayini (ICP-MS Kullanılarak) EN 1811
Mikrodalga Yöntemi ile Ağır Metal Tayini Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) , Krom (Cr), Arsenik (As), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Civa (Hg), Bakır (Cu), Antimon (Sb) (ICP-MS Kullanılarak) EPA 3050A, EPA 3052, EPA 3015 A, EPA 3051 A
Kaplamalı Ürünlerden Kaplamanın Aşınması ve Ayrılması ile Açığa Çıkan Nikel Tayini EN 12472
Tükürük Çözeltisi ile Ekstrakte Edilebilen Ağır Metal Tayini Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) , Krom (Cr), Arsenik (As), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Civa (Hg), Bakır (Cu), Antimon (Sb) (ICP-MS Kullanılarak) DIN 54233-4
Deri Ürünlerde Toplam Metal İçeriğinin Kimyasal Tayini Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) , Krom (Cr), Arsenik (As), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Civa (Hg), Bakır (Cu),Kalay (Sn), Antimon (Sb), Lityum (Li), Civa (Hg), Stronsiyum (Sr), Mangan (Mn), Demir (Fe),Potasyum (K), Sodyum (Na), Vanadyum (V), Germanyum (Ge), Bor (B), Berilyum (Be), Galyum (Ga), Selenyum (Se), Rubidyum (Rb), Gümüş (Ag), Toryum (Th), Bizmut (Bi), Uranyum (U), Fosfor (P), İndiyum (In), Baryum (Ba), Çinko (Zn), Magnezyum (Mg), Aluminyum (Al), Talyum (Ta), Kalsiyum (Ca), Molibden (Mo), Altın (Au), Platin (Pt), Paladyum (Pd) (ICP-MS kullanılarak) TS EN ISO 17072-2, ISO 17072-2
Asidik Ter Çözeltisi İle Ekstrakte Edilebilen Ağır Metal Tayini Kurşun(Pb), Kadmiyum(Cd), Civa(Hg), Arsenik(As), Bakır(Cu), Kobalt(Co), Krom(Cr), Nikel( Ni), Antimon(Sb) Tayini (ICP-MS Kullanılarak) EN 16711-2
Serbest ve Hidrolize Olmuş Formaldehit Tayini (Su Ekstraksiyonu Metodu) (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak) EN ISO 14184-1, BVL B 82.02.1, GB/T 2912.1
Deri - Formaldehit İçeriğinin Tayini Kolorimetrik Yöntem (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak) EN ISO 17226-2
Tekstil - Formaldehit Tayini (Buhar Absorpsiyon Metodu) (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak) EN ISO 14184-2
Ekstrakte Edilebilen Perflorooktansülfonat (PFOS), Perfuorooktanoik Asit (PFOA) ve Perfluorooctane sulfonamide ( PFOSA) Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak) CEN/TS 15968
Deri - Krom VI (Cr ) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi Kolorimetrik Yöntem (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak) EN ISO 17075-1
Deri - Krom VI (Cr ) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi Kromotografik Yöntem (HPLC Kullanılarak) EN ISO 17075-2
Tekstil Ürünlerinde Alkil Fenol Etoksilat Bileşikleri’nin (APEO) Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak) BS EN ISO 18254-1
Alkilfenol Etoksilatların (APEO) ve Alkilfenolllerin (AP) Tayini (LC-MS/MS Kullanılarak) İşletme İçi Metot (ATAL-10-04 rev00) (ISO 18218-1 ve ISO 18254-1 Esaslı)
Poliaromatik Hidrokarbonların (PAHs) Tayini (GC-MS Kullanılarak) AfPS GS 2019:01, EN 17132
Ayakkabı Bileşenlerinde Poli Aromatik Hidrokarbonlar'ın (PAHs) Tayini (GC-MS Kullanılarak) EN ISO 16190
Tekstil - Sulu Ekstraktın pH Tayini (pH Metre Kullanılarak) EN ISO 3071
Deri - pH Tayini (pH Metre Kullanılarak) TS EN ISO 4045
Deri ve Tekstil Ürünlerindeki Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi Pentachlorophenol (PCP), Tetrachloro Phenol (TeCP),o-PhenylPhenol (OPP), Trichlorophenol (TriCP) Tayini (GC-MS Kullanılarak) TS EN ISO 17070, BVL B 82.02.8
Fosforlu Alev Geciktiricilerin Tayini (TEPA, TRIS, TCEP, HBCDD) (LC-MS-MS Kullanılarak) TS EN ISO 17881-2
Bromlu Alev Geciktiricilerin Tayini (PBB; HexaBDE, OctaBDE, PentaBDE, DecaBDE) (GC-MS Kullanılarak) TS EN ISO 17881-1
Dimetil Fumarat (DMFu) Tayini (GC-MS Kullanılarak) İşletme İçi Metot (ATAL-09 ) (ISO 16186 ve EN 17130 esaslı)
Ayakkabı - Dimetil Formamid (DMFa) Tayini (GC-MS kullanılarak) TS EN ISO 16189, EN 17131
Genel kullanım Eşyalarının Renk Haslığının Belirlenmesi-Yapay Tükürük ile Test DIN 53160-1
Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini BS EN ISO 105 C06, AATCC 61
Düşük Sıcaklıkta Ağartıcı Özellik Gösteren Aktivatör Katkılı Fosfat İçermeyen Referans Deterjan Kullanılarak Evsel Ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Tayini ISO 105 C08
Evsel ve Ticari Yıkamaya Karşı Renk Haslığı - Düşük Sıcaklıkta Ağartıcı Aktivatör Katkılı Fosfat İçermeyen Referans Deterjan Kullanılarak Alınan Yükseltgen Ağartma Cevabı ISO 105 C09+A1
Kuru Temizlemeye Karşı Renk Haslığı Tayini ISO 105 D01
Suya Karşı Renk Haslığı Tayini TS EN ISO 105 E01
Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı Tayini ISO 105 E02
Klorlu Suya (Yüzme Havuzu Suyu) Karşı Renk Haslığı Tayini ISO 105 E03
Tere Karşı Renk Haslığı Tayini ISO 105 E04
Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Tayini ISO 105 X12
Malzemelerin Fenolik Sarılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi ISO 105 X18
Metal Aksesuarlar, Ayak Giyecekleri - Aksesuarlarda Korozyon Dayanımı ISO 22775-Metot 2
Ev Tipi Çamaşır Makinesi ile Yıkama ve Kurutma İşlemleri TS EN ISO 6330
Boyut Değişmesinin Tayini İçin Deneylerde Kullanılan Kumaş Parçaları ile Giysilerin Hazırlanması, İşaretlenmesi ve Ölçülmesi TS EN ISO 3759
Yıkama Kurutmadan Sonra Boyut Değişmesinin Tayini TS EN ISO 5077
Yıkama Sonrası Dönme Tayini - Örme ve Dokuma Kumaşlar ve Giysiler TS ISO 16322-2, ISO 16322-3
Yıkama Sonrası Görünüm Tayini İşletme İçi Metot (ATFL-14)
Kumaş ve Hazır Giyim Ürünlerinin Dikiş Gerilme Özellikleri - En Büyük Dikiş Kopma Kuvvetinin Tayini - Kavrama Metodu TS EN ISO 13935-2
Kumaşların Yırtılma Özellikleri - Balistik Sarkaç Metodu İle Yırtılma Kuvvetinin Tayini TS EN ISO 13937-1
Kumaşların Gerilme Özellikleri - En Büyük Kuvvetin ve En Büyük Kuvvet Altında Boyca Uzamanın Tayini Şerit Metodu TS EN ISO 13934-1
Kumaşların Yırtılma Özellikleri - Pantolon Biçimindeki Deney Numunelerinin Yırtılma Kuvvetinin Tayini - Tek Yırtma Metodu (Elektronik Hesaplama) TS EN ISO 13937-2
Kumaşların Gerilme Özellikleri En Büyük Kuvvetin Tayini Kavrama Metodu TS EN ISO 13934-2
Kumaşların Patlama Özellikleri - Patlama Mukavemetinin ve Patlama Gerilmesinin Tayini - Pnömatik Metot TS EN ISO 13938-2
Kumaşlarda Yüzey Tüylenmesi ve Boncuklanma Yatkınlığının Tayini - Boncuklanma Kutusu Metodu TS EN ISO 12945-1
Kumaşlarda Yüzey Tüylenmesi ve Boncuklanma Yatkınlığının Tayini - Geliştirilmiş Martindale Metodu TS EN ISO 12945-2
İpliklerinin Kaymaya Karşı Dayanımı Tayini - Sabit Dikiş Açılması Metodu TS EN ISO 13936-1
İpliklerinin Kaymaya Karşı Dayanımı Tayini - Sabit Yük Metodu TS EN ISO 13936-2
Elastik Kumaşlar için Test Metodu - Kumaşların Elastikliğinin Tayini - Şerit Deneyi TS EN 14704- 1 (Yürürlükte Değil), ISO 20932-1
Kumaşların Martindale Metoduna Göre Aşınma Dayanımı Tayini - İplik Kopması Metodu (Elastik Kumaşlar Hariç) TS EN ISO 12947-2
Martindale Metoduyla Kumaşların Aşınmaya Karşı Dayanımının Tayini - Kütle Kaybının Tayini (Elastik Kumaşlar Hariç) TS EN ISO 12947-3
Martindale Metoduyla Kumaşların Aşınmaya Karşı Dayanımının Tayini - Görünüşteki Değişikliğin Değerlendirilmesi (Elastik Kumaşlar Hariç) TS EN ISO 12947-4
Birim Uzunluktaki İplik Sayısının Tayini ISO 7211-2 Metot A-B
Birim Uzunluk ve Birim Alan Kütlesinin Tayini ISO 3801 Metot 5, EN 12127, TS 251 Madde 6, BS 2471
Örme Kumaşlardaki İplik Sayısının Tayini BS 5441+A1
Çocuk Giysileri - Mekanik Güvenlik Deneyi CEN/TR 16792 Ek B&C, BS 7907 Ek B & Ek C :2007 (Yürürlükte Değil)
Kumaşların İplik Çekilmesine Karşı Eğiliminin Tespiti (Snagging) BS 8479
Çorapların Aşınma Direncinin Tayini - Martindale Aşınma Cihazı Metodu EN 13770 Metot 1
Yıkama Sonrası Dönme Tayini Pantolon Paça Dönmesi şletme İçi Metot (ATFL-13-03) (ISO 16322-3 esaslı)
Tetrakloroetilen kullanılarak yapılan Kuru temizleme sonrası boyutsal değişim İşletme İçi Metot (ATFL-12-04 Rev01) (BS EN ISO 3175-2 esaslı)
Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon ve Büzme İpleri – Özellikler TS EN 14682
Fermuar Özellikleri EN 16732
Kanserojenik Boyarmaddelerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak) DIN 54231, BVL B 82.02.10
Dispers Boyarmaddelerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak) DIN 54231, BVL B 82.02.10
Metal Ürünlerde Toplam Kadmiyum (Cd) Tayini - Islak Ayrıştırma Metodu (ICP-MS Kullanılarak) İşletme içi metot (ATAL-06-03 Rev00) (EN 1122 ve EPA 3015A Esaslı )
Yapay Tükürük Çözeltisine Salınan Kurşun (Pb) Tayini (ICP-MS kullanılarak) EN 16711-3
Yüzey Islanmasına Karşı Direncin Tayini (Püskürtme Deneyi) ISO 4920
Serbest Fenol Tayini (HPLC Kullanılarak) TS EN 71-9+A1 Tablo 2D, EN 71-10 Md. 6, EN 71-11 Md. 5.5.2
Tekstil ve Deri Ürünlerindeki Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi - KOH Metodu (GC-MS kullanılarak) şletme İçi Metot (ATAL-14-02)
Seçilmiş Ftalat Esterlerinin Tayini (GC- MS Kullanılarak) İşletme İçi Metot (ATAL-02-06 Rev00) (CPSC- CH- C1001.09 Esaslı)
Fitalat Esterlerinin Tayini (GC- MS Kullanılarak) İşletme İçi Metot (ATAL-02-02 Rev01) (ISO 14389 Esaslı)
Likit Ürünlerde Toplam Metal İçeriğinin Kimyasal Tayini Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) , Krom (Cr), Arsenik (As), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Civa (Hg), Bakır (Cu),Kalay (Sn), Antimon (Sb), Lityum (Li), Civa (Hg), Stronsiyum (Sr), Mangan (Mn), Demir (Fe),Potasyum (K), Sodyum (Na), Vanadyum (V), Germanyum (Ge), Bor (B), Berilyum (Be), Galyum (Ga), Selenyum (Se), Rubidyum (Rb), Gümüş (Ag), Toryum (Th), Bizmut (Bi), Uranyum (U), Fosfor (P), İndiyum (In), Baryum (Ba), Çinko (Zn), Magnezyum (Mg), Aluminyum (Al), Talyum (Ta), Kalsiyum (Ca), Molibden (Mo), Altın (Au), Platin (Pt), Paladyum (Pd) (ICP-MS kullanılarak) şletme içi metot (ATAL-21-02 Rev00) (ISO 17072- 2 esaslı)
Tekstil Yardımcı Maddelerinde Serbest ve Hidrolize Olmuş Formaldehit Tayini (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak) EN ISO 14184-1, BVL B 82.02.1, GB/T 2912.1
Polivinil Klorür (PVC) Tanımlanması (FTIR Kullanılarak) şletme içi metot (ATAL-20)
Baskı Dayanım Tayini İşletme İçi Metot (ATFL-15)
Sıcak Pres ile Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Tayini ISO 105 X11, TS 472
Yırtılma Mukavemeti Tayini Sabit Hızda Yırtılma Yöntemleri TS EN ISO 4674-1 Metot A-B
Ayakkabı - Dimetil Fumarat (DMFu) Tayini (GC-MS kullanılarak) ISO 16186
Tekstil - Dimetil Fumarat (DMFu) Tayini (GC-MS kullanılarak) EN 17130
Ekstrakte Edilebilen Alerjenik/Dispers Boyar Maddelerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak) ISO 16373-2
Ekstrakte Edilebilen Kanserojenik Boyar Maddelerin Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak) ISO 16373-2&3
Yapay Işığa Karşı Renk Haslığının Tayini - Ksenon Ark Soldurma Lambası Deneyi AATCC 16.3, EN ISO 105 B02, GB/T 8427
Yapay Hava Şartlarına Karşı Renk Haslığı Tayini - Ksenon Ark Lambası ile Soldurma Deneyi EN ISO 105 B04
Yapay Ter ile Islatılmış Tekstillerin Işığa Karşı Renk Haslığı Tayini TS EN ISO 105 B07
Navy Blue Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak) İşletme İçi Metot (ATAL-22-04) (DIN 54231 esaslı)
Kinolin Tayini (LC-MS-MS kullanılarak) İşletme İçi Metot (ATAL-22-05) (DIN 54231 esaslı)
Kantitatif Kimyasal Lif Analizi AATCC 20A Test analizi no: Metot No: 1, Test analizi no: Metot No: 2, Test analizi no: Metot No: 3, Test analizi no: Metot No: 4, Test analizi no: Metot No: 5, Test analizi no: Metot No: 6, Test analizi no: Metot No: 7, Test analizi no: Metot No: 8, Test analizi no: Metot No: 9, Test analizi no: Metot No: 10, Test analizi no: Metot No: 11, AATCC 20A Mikroskobik Sayma Yöntemi
Kalitatif Lif Analizi AATCC 20
Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - Genel Test Prensipleri ISO 1833-1, GB/T 2910.1
Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - 3’lü Karışımlar ISO 1833-2, GB/T 2910.2
Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - Asetat ve Diğer Liflerin Karışımı (Aseton ile Analiz) ISO 1833-3, GB/T 2910.3
Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - Belirli Tip Protein ve Diğer Liflerin Karışımı (Hipoklorit ile Analiz) ISO 1833-4, GB/T 2910.4
Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - Viskoz, Belirli Kupro, Modal, Liyosel ile Pamuk Liflerin Karışımı (Formik Asit ve Çinkoklorür ile Analiz) ISO 1833-6, GB/T 2910.6
Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - Polyamid ve Diğer Liflerin Karışımı (Formik Asit ile Analiz) ISO 1833-7, GB/T 2910.7
Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - Selüloz ve Polyester Liflerinin Karışımı (Sülfürik Asit ile Analiz) ISO 1833-11, GB/T 2910.11
Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - Akrilik, Belirli Modakrikler, Bazı Klorlu Lifler, Belirli Elastanlar ve Diğer Liflerin Karışımı (Dimetilformamit ile Analiz) ISO 1833-12, GB/T 2910.12
Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - Polipropilen Lifi ve Diğer Liflerin Karışımı (Ksilen Kullanılan Yöntem) ISO 1833-16, GB/T 2910.16
Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - İpek, Yün ve Diğer Liflerin Karışımı (Sülfürik Asit Kullanılan Yöntem) ISO 1833-18, GB/T 2910.18
Kantitatif Kimyasal Analizler - Klorolifler, Bazı Modakrilikler, Bazı Elastanlar, Asetatlar, Triasetatlar ve Bazı Diğer Liflerin Karışımı (Siklohekzanon Kullanılan Yöntem) ISO 1833-21, GB/T 2910.21
Kantitatif Kimyasal Analizler - Viskon veya Bazı Kupro veya Modal veya Liyosel ve Flaks Lif Tiplerinin Karışımı (Formik Asit ve Çinko Klorür Kullanılan Yöntem) ISO 1833-22, GB/T 2910.22
Kantitatif Kimyasal Lif Analiz BS 4407 Metot 1, Metot 2, Metot 3, Metot 4, Metot 7, Metot 8, Metot 10, Metot 11, Metot 14, Metot 15, Metot 18
Lif Analizi - Tekstil İsimleri, İlgili Etiketleme Lif Analizlerinin İşaretlenmesi ve 73/44/EEC ile 96/73/EC, 2008/121/EC Konsül ve Avrupa Parlamentosu Direktifi Yerine Geçen Avrupa Direktifi 1007/2011 EU no. 1007/2011 Metot No: 1, Metot No: 2, Metot No: 3, Metot No: 4, Metot No: 5, Metot No: 6, Metot No: 7, Metot No: 8, Metot No: 9, Metot No: 10, Metot No: 11, Metot No: 12, Metot No: 13, Metot No: 14, Metot No: 15, Metot No: 16
Tekstil liflerinin tanınması metotları TS 4739
Bisfenol A Tayini (LC-MS-MS kullanılarak) İşletme İçi Metot (ATAL-30-02)
Deri - Formaldehit İçeriğinin Tayini (HPLC-DAD Kullanılarak) EN ISO 17226-1
Formamid Tayini (GC-MS kullanılarak) şletme İçi Metot (ATAL-37) (ISO 16189 Esaslı)
Klorlu Organik Taşıyıcılar (COC)'ın Tayini (GC-MS kullanılarak) EN 17137
Koruyucu Madde İçeriği Tayini (TCMTB, PCMC, OPP, OIT, Triclosan) Bölüm 1: Asetonitril Ekstraksiyon Metodu (HPLC kullanılarak) ISO 13365-1
Biyosit katkı maddelerinin tayini - Bölüm 2, Klorofenol bazlı koruyucular (GC-MS Kullanılarak) prEN 17134-2
Belirli Koruyucuların Belirlenmesi Tayini (HPLC Kullanılarak) EN 17134
Ayakkabı - Dimetil Asetamid (DMAC) Tayini (GC-MS kullanılarak) TS EN ISO 16189, EN 17131
Ayakkabı - N-Metil-2-Pirolidon (NMP) Tayini (GC-MS kullanılarak) TS EN ISO 16189 EN 17131
Mikrodalga Yöntemi İle Toplam Metal Tayini - Toplam Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Civa (Hg), Arsenik (As), Bakır (Cu), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Antimon (Sb) Tayini (ICP-MS Kullanılarak) TS EN 16711-1
Tere Karşı Renk Haslığı Tayini GB/T 3922
Genel Kullanım Eşyalarının Renk Haslığının Belirlenmesi - Yapay Tükürük ile Test GB/T 18886
Kumaştan Çıkarılan İpliğin Doğrusal Yoğunluğunun Tayini ISO 7211-5 Metot A, TS 255 Metot A: (Yürürlükte Değil)
Organik Kalay Bileşenlerinin Tayini (GC-MS Kullanılarak) ISO 22744-1
Perflorlu Karbonların (PFC) Tayini (PFOS, PFOSA, PFOA) (LC-MS-MS Kullanılarak) ISO 23702-1
Koku Tayini SNV 195651, SNR 195651
Organik Kalay Bileşenlerinin Tayini (GC-MS Kullanılarak) İşletme İçi Metot (ATAL-03-03) (ISO 17353 esaslı)
Isosiyanat Tayini (LC-MS-MS kullanılarak) TS EN 13130-8
Deri - Küçük Numunelerin Solventlere Karşı Renk Haslığının Tayini ISO 11643
Deri - Su ile Lekelenmeye Karşı Renk Haslığı Tayini ISO 15700
Deri - N-Metil-2-Pirolidon (NMP) Tayini (GC-MS Kullanılarak) ISO 19070
Lateks, Kauçuk - 2-Mercaptobenzothiazole (2-MBT) Tayini (HPLC kullanılarak) şletme İçi metot (ATAL-38) (ISO 13365-1 Esaslı)