EN71 - Oyuncakların Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik ve Fiziksel Özellikler

Oyuncaklar çocukların gelişimi ve eğlenmesi açısından vazgeçilmezdir. Ancak bu oyuncakların güvenliğinin sağlanması, oyun sırasında çocukların zarar görmesini veya yaralanmasını önlemek gerekir. Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Avrupa Birliği'nde (AB) satılan oyuncakların güvenliğini düzenlemek amacıyla EN 71 olarak bilinen bir dizi standart geliştirmiştir. EN 71 Bölüm 1'de özellikle oyuncakların mekanik ve fiziksel özellikleri ele alınmakta, güvenliklerinin değerlendirilmesine yönelik çeşitli gereklilikler ve test prosedürlerinin ana hatları verilmektedir.

EN 71 Bölüm 1'in temel amacı, kullanımlarıyla ilgili riskleri en aza indirmek, oyuncakların mekanik ve fiziksel özelliklerini değerlendirmek için kriterler oluşturmaktır. Bu yönetmelik, katı standartlar belirleyerek çocukları boğulma, sıkışma ve keskin kenarlar veya çıkıntılardan kaynaklanan yaralanmalar gibi potansiyel tehlikelerden korumayı amaçlamaktadır.

EN 71 Bölüm 1, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli mekanik ve fiziksel özellikleri kapsar:

1. Boyut ve şekil: Oyuncaklar, çocukların boğulma veya yutma riskini en aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. Küçük parçalar oyuncaktan kolayca ayrılmamalı ve yutmayı önleyecek şekilde boyutları belirlenen sınırlara uygun olmalıdır.

2. Mekanik dayanıklılık: Oyuncaklar, kırılmadan veya yapısal arıza nedeniyle yaralanma riski oluşturmadan normal oyun koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır. Bu, oyuncağın yapımında kullanılan malzemelerin, bileşenlerin ve bağlantıların dayanıklılığının değerlendirilmesini içerir.

3. Denge: Küçük çocukların kullanımına yönelik oyuncaklar, oyun sırasında devrilmeyi önleyecek yeterli dengeye sahip olmalıdır. Bu gereklilik, özellikle üzerine binilen veya itilen oyuncaklarla ilgili kaza riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

4. Keskin kenarlar ve uçlar: Oyuncaklarda çocuklarda kesik, çizik veya delici yaralara neden olabilecek keskin kenarlar, uçlar veya çıkıntılar olmamalıdır. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve kullanıcının yaralanmasına neden olabilecek tehlikelerden arındırılmış olmalıdır.

5. İşlevsellik: Menteşe, tekerlek veya yay gibi hareketli parçalara sahip oyuncaklar, çocukların parmaklarını veya uzuvlarını sıkıştırmadan güvenli bir şekilde çalışmalıdır. Fonksiyonel bileşenler, oyun sırasında sıkışma veya yaralanma riskini en aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.

EN 71 Bölüm 1'e uygunluğu sağlamak için oyuncaklar, akredite laboratuvarlar tarafından yürütülen sıkı test prosedürlerinden geçirilir. Bu testler, oyuncağın farklı koşullar altındaki performansını değerlendirmek için çeşitli kullanım ve kötüye kullanım senaryolarını simüle eder.