Kısa Zincirli Parafinler (SCCP-MCCP)


Karbon zincirlerinin uzunluklarına göre (kısa zincirli, uzun zincirli) poliklorlu alkan bileşik karışımları, klorlu parafinler olarak adlandırılmaktadırlar. Endüstriyel açıdan ne kadar kullanışlı kimyasallar olsalar da doğada biyolojik olarak bozunmadıklarından ötürü insan vücudunda ve çevrede toksisitesi yüksek miktarlarda olan kimyasallardır.

Kısa zincirli klorlu parafinler günümüzde Avrupa Su Çerçeve Direktifi içerisine alınmış, ROHS direktifine göre yüksek öncelikli zararlı madde olarak ve REACH regülasyonunda yüksek önem arz eden madde (SVHC) olarak tanımlanmıştır.