EN ISO 9994: Çakmaklar için Güvenlik Gereksinimleri

EN ISO 9994, çakmakların güvenlik gerekliliklerini belirleyen bir standarttır. Bu standart, kullanımlarıyla ilgili riskleri azaltmak için daha hafif tasarım, yapım ve performans testlerinin çeşitli yönlerini kapsar.

Çakmak testlerinin temel amacı, kazara tutuşma, sızıntı ve arıza dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, çakmaklarla ilgili potansiyel tehlikeleri en aza indirmektir. Bu standart, sıkı testlerle çakmakların sıkı güvenlik kriterlerini karşıladığını doğrulamayı ve böylece yangınla ilgili olay ve yaralanma riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

EN ISO 9994 kapsamında gerçekleştirilen testler ile çakmakların güvenliğini ve performansını değerlendirmek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli temel test prosedürlerini belirler:

1. Alev Yüksekliği Testi:
    - Çakmaklar, normal çalışma şartlarında alev yüksekliğinin belirlenen sınırlar içerisinde kalmasını sağlayacak şekilde test edilir.
    - Uygunluğun doğrulanması için alev yüksekliği ölçülür ve standardın gereksinimleriyle karşılaştırılır.

2. Alev Söndürme Testi:
    - Ateşlemeden sonra, ateşleme düğmesi veya kolu bırakıldığında çakmağın alevi derhal sönmelidir.
    - Alevin sönme süresi, uygun işlevselliğe işaret edecek şekilde kabul edilebilir sınırlar içinde kalmasını sağlamak için ölçülür.

3. Ateşleme Testi:
    - Çakmaklar, ateşlemenin güvenilirliğini ve tutarlılığını değerlendirmek için ateşleme testlerine tabi tutulur.
    - Etkinliğini ve dayanıklılığını doğrulamak için ateşleme mekanizması birden çok kez etkinleştirilir.

4. Mekanik Mukavemet Testi:
    - Çakmaklar sağlamlıklarını ve hasara karşı dayanıklılıklarını değerlendirmek için mekanik gerilime tabi tutulur.
    - Bu test, çakmağın belirli bir yükseklikten düşürülmesini veya kritik bileşenlere basınç uygulanmasını içerebilir.

5. Sızıntı Testi:
    - Çakmaklar, güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek gaz sızıntısı belirtileri açısından incelenir.
    - Sızıntıları tespit etmek için suya daldırma veya sızıntı tespit cihazlarının kullanılması gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.

EN ISO 9994, kapsamlı test prosedürleri aracılığıyla çakmakların güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır. Üreticiler, bu standartta belirtilen gerekliliklere bağlı kalarak daha hafif kullanımla ilişkili riskleri en aza indirebilir ve tüketicilerin ürünlerine olan güvenini artırabilir. EN ISO 9994'e uyum, çakmakların üretimi, dağıtımı ve satışında yer alan tüm paydaşlar için en yüksek güvenlik standartlarını sürdürmek ve kullanıcıları potansiyel tehlikelerden korumak açısından önemlidir.

 

Analiz Adı Analiz Standardı
Çakmaklar - Alev oluşturma TS EN ISO 9994 Madde 4.1
Çakmaklar - Alev yükseklikleri TS EN ISO 9994 Madde 4.2
Çakmaklar - Alev yükseklik ayarı TS EN ISO 9994 Madde 4.3
Çakmaklar - Sıçrama veya püskürmeye ve alev yüksekliğinde değişmeye dayanıklılık TS EN ISO 9994 Madde 4.4
Çakmaklar - Alev söndürme TS EN ISO 9994 Madde 4.5
Çakmaklar - Hacimsel yer değiştirme TS EN ISO 9994 Madde 4.6
Çakmaklar - Dış yüzeye uygulanan son işlem TS EN ISO 9994 Madde 5.1
Çakmaklar - Yakıtla uyumluluk TS EN ISO 9994 Madde 5.2 I
Çakmaklar - Yakıt kaybına dayanıklılık TS EN ISO 9994 Madde 5.3
Çakmaklar - Düşmeye dayanıklılık TS EN ISO 9994 Madde 5.4
Çakmaklar - Yüksek sıcaklığa dayanıklılık TS EN ISO 9994 Madde 5.5
Çakmaklar - İç basınca dayanıklılık TS EN ISO 9994 Madde 5.6
Çakmaklar - Yakıt Kütlesi TS EN ISO 9994 Madde 4.7
Çakmaklar - Yanma davranışı TS EN ISO 9994 Madde 5.7
Çakmaklar - Yanma çevrimine dayanıklılık TS EN ISO 9994 Madde 5.8
Çakmaklar - Sürekli yanmaya dayanıklılık TS EN ISO 9994 Madde 5.9
Çakmaklar - Alev yüksekliğinin ölçülmesi TS EN ISO 9994 Madde 6.2
Çakmaklar - Sıçrama, püskürme ve alev yüksekliğinde değişme deneyi TS EN ISO 9994 Madde 6.3
Çakmaklar - Alev söndürme deneyi TS EN ISO 9994 Madde 6.4
Çakmaklar - Yakıt uygunluk deneyi TS EN ISO 9994 Madde 6.5
Çakmaklar - Tekrar doldurma deneyi TS EN ISO 9994 Madde 6.6
Çakmaklar - Yakıt hacimsel yer değiştirme deneyi TS EN ISO 9994 Madde 6.7
Çakmaklar - Düşme deneyi TS EN ISO 9994 Madde 6.8
Çakmaklar - Yüksek sıcaklık deney TS EN ISO 9994 Madde 6.9
Çakmaklar - İç basınç deneyi TS EN ISO 9994 Madde 6.10
Çakmaklar - Dönüşümlü yakma zaman deneyi TS EN ISO 9994 Madde 6.11
Çakmaklar - Sürekli yakma zaman deneyi TS EN ISO 9994 Madde 6.12
Çakmaklar - Talimatlar ve uyarılar TS EN ISO 9994 Madde 7
Çakmaklar - Mamul işaretleme TS EN ISO 9994 Madde 8