Fitalatlar, plastik ürünlerin esnekliğini artırmak için kullanılan kimyasal maddelerdir. Bu maddeler, genellikle plastikleştiriciler olarak da adlandırılır ve PVC gibi malzemelerin üretiminde yaygın olarak kullanılır. Ancak, fitalatlar sağlık açısından endişe verici olabilir ve tekstil ve deri ürünlerinde kullanılan malzemelerde bulunabilirler. Bu nedenle, fitalat içeriğinin tayini önemli bir konudur.

Fitalatlar, özellikle uzun süreli maruziyet durumunda çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilirler. Hormon sistemini etkileyebilir, üreme sağlığını olumsuz etkileyebilir ve bazı durumlarda kanserojen etkilere sahip olabilirler.

Tekstil ve deri ürünlerinde fitalat içeriğinin tayini genellikle laboratuvar testleriyle yapılır. Bu testler, örneğin örnek alımı ve analiz gibi çeşitli yöntemleri içerebilir. Yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak yapılan testler, ürünlerin fitalat içeriğini doğru bir şekilde belirleyebilir ve güvenliği sağlayabilir.

Tayin edilen fitalat içeriği, ürünlerin satışına ve kullanımına ilişkin düzenlemelerde dikkate alınır. Özellikle bebek ve çocuk ürünlerinde fitalat içeriği sıkı bir şekilde kontrol edilir ve belirli limitlerin altında olması gereklidir.

Fitalat içeriği tayini, ürünlerin üretim aşamasında da önemlidir. Üreticiler, hammaddelerin seçiminden başlayarak üretim sürecinin her aşamasında fitalat içeriğini kontrol etmeli ve sıkı kalite kontrol önlemleri almalıdır. Böylece, güvenli ve sağlıklı ürünlerin piyasaya sunulması sağlanır.

Azolab Laboratuvar Hizmetleri kapsamında Tekstil ve Deri Ürünlerinde Fitalat Tayini yapılmaktadır. Detaylar için  bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Analiz Adı Analiz Standardı
Fitalat İçeriği Tayini - Tetrahidrofuran Metodu (GC-MS Kullanılarak) ISO 14389, GB/T 20388
Ayakkabı Bileşenlerinde Fitalatların Tayini (GC-MS Kullanılarak) ISO 16181-1
Fitalat Esterlerinin Tayini (GC- MS Kullanılarak) İşletme İçi Metot (ATAL-02-02 Rev01) (ISO 14389 Esaslı)