2-Mercaptobenzothiazole (2-MBT), kauçuk ürünlerinin üretiminde sıkça kullanılan bir katkı maddesi ve vulkanizasyon sürecinde kauçuğun sertleşmesini sağlayan kimyasal bir maddedir. 2-MBT'nin aşırı maruz kalınması, deri tahrişi, alerjik reaksiyonlar ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, ürünlerdeki 2-MBT seviyelerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi önemlidir.

2-MBT'nin tayini genellikle analitik kimya yöntemleri kullanılarak yapılır. Bu yöntemler arasında gaz kromatografisi (GC) ve sıvı kromatografisi (LC) gibi teknikler bulunur. 2-MBT'nin tespiti, kauçuk ve lateks ürünlerindeki kalite kontrolünün önemli bir parçasıdır. Ürünlerdeki 2-MBT seviyeleri, sağlık standartlarına uygun olmalı ve tüketicilerin sağlığını riske atmamalıdır. Bu nedenle, üreticiler ve düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen sınırların altında 2-MBT konsantrasyonunun sağlanması önemlidir.

Analiz Adı Analiz Standardı
Lateks, Kauçuk -2-Mercaptobenzothiazole (2-MBT) Tayini (HPLC kullanılarak) İşletme İçi metot (ATAL-38) (ISO 13365-1 Esaslı)