Tekstil ve deri ürünlerde kullanılan Fosforlu Alev Geciktiriciler (FR'ler), yangın riskini azaltmada önemli rol oynar. Bu kimyasallar, yanma reaksiyonunu bozarak ve ısıyı emerek alevlerin yayılmasını geciktirir. Ancak, bazı FR'lerin insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, tekstil ve deri ürünlerinde kullanılan FR'lerin doğru şekilde tayini ve kontrolü büyük önem taşımaktadır.

Tekstil ve deri ürünlerinde FR'lerin tayini için çeşitli analitik yöntemler kullanılır. En yaygın yöntemler şunlardır:

  • Gaz kromatografisi (GC): Bu yöntem, FR'leri ayırmak ve tanımlamak için bir gaz fazı kullanır.
  • Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC): Bu yöntem, FR'leri ayırmak ve tanımlamak için bir sıvı fazı kullanır.
  • İndüktif olarak eşleştirilmiş plazma kütle spektrometrisi (ICP-MS): Bu yöntem, FR'lerin elementsel bileşimini analiz etmek için kullanılır.

Bazı FR'lerin insan sağlığı ve çevre üzerinde potansiyel riskleri şunlardır:

  • Toksiklik: Bazı FR'ler, sinir sistemine zarar verebilir veya kanserojen olabilir.
  • Çevre kirliliği: Bazı FR'ler, su ve toprağı kirletebilir.

Tekstil ve deri ürünlerinde kullanılan FR'lerin güvenliğini ve uyumluluğunu sağlamak için çeşitli standartlar ve yönetmelikler mevcuttur. Bu standartlar, ürünlerde izin verilen FR türlerini ve konsantrasyonlarını belirler. Fosforlu Alev Geciktiriciler ile düzenlemelere uygunluğu da tespit edilebilir.

Tekstil ve Deri Ürünlerinde Fosforlu Alev Geciktiricilerin Tayini için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz Adı Analiz Standardı
Fosforlu Alev Geciktiricilerin Tayini (TEPA, TRIS, TCEP, HBCDD) (LC-MS-MS Kullanılarak) TS EN ISO 17881-2