Tekstil endüstrisinde, lif analizi, kumaşların ve tekstil ürünlerinin oluşturulmasında kullanılan liflerin türünü, özelliklerini ve bileşimini belirlemek için kullanılan bir tekniktir. Bu analiz, tekstil ürünlerinin performansını, dayanıklılığını ve kullanım ömrünü etkileyen birçok faktörü belirlemede bir parametredir.

Lif analizi genellikle mikroskop altında yapılan görsel incelemeyle başlar. Tekstil numunesinden alınan lifler, mikroskop altında detaylı olarak incelenir ve liflerin morfolojisi, yapısal özellikleri ve ölçüleri değerlendirilir. Bu adım, liflerin tipik özelliklerini ve görünümlerini belirlemek için gereklidir.

Mikroskobik incelemenin yanı sıra, kimyasal testler ve analizler de lif analizinde kullanılır. Liflerin kimyasal bileşimini belirlemek için çeşitli kimyasal reaktifler kullanılır ve liflerin pamuk, polyester, naylon ya da karışık bir yapıya sahip olup olmadığı belirlenir. Bu analizler, liflerin bileşimini ve performansını daha ayrıntılı bir şekilde anlamak için gerçekleştirilmektedir.

Lif analizi ile ürünlerin ilgili yönetmelik, standart ya da müşteri taleplerini karşılayıp karşılamadığı tespit edilebilir. Ar-Ge çalışmaları kapsamında, kalite kontrol süreçlerinde Tekstil Ürünlerinde Lif Analizi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Analiz Adı Analiz Standardı
Tekstil - Kantitatif Kimyasal Lif Analizi AATCC 20A, Mikroskobik Sayma Yöntemi
Tekstil - Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - Genel Test Prensipleri TS EN ISO 1833-1, GB/T 2910.1
Tekstil - Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - 3’lü Karışımlar TS EN ISO 1833-2, GB/T 2910.2
Tekstil - Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - Asetat ve Diğer Liflerin Karışımı (Aseton ile Analiz) TS EN ISO 1833-3, GB/T 2910.3
Tekstil -Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - Belirli Tip Protein ve Diğer Liflerin Karışımı (Hipoklorit ile Analiz) TS EN ISO 1833-4, GB/T 2910.4
Tekstil -Kantitatif Kimyasal Lif Analizi Viskoz, Belirli Kupro, Modal, Liyosel ile Pamuk Liflerin Karışımı (Formik Asit ve Çinkoklorür ile Analiz) TS EN ISO 1833-4, GB/T 2910.4
Tekstil -Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - Polyamid ve Diğer Liflerin Karışımı (Formik Asit ile Analiz) TS EN ISO 1833-7, GB/T 2910.7
Tekstil -Kantitatif Kimyasal Lif Analizi Selüloz ve Polyester Liflerinin Karışımı (Sülfürik Asit ile Analiz) TS EN ISO 1833-11 GB/T 2910.11
Tekstil -Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - Akrilik, Belirli Modakrikler, Bazı Klorlu Lifler, Belirli Elastanlar ve Diğer Liflerin Karışımı (Dimetilformamit ile Analiz) TS EN ISO 1833-12 GB/T 2910.12
Tekstil -Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - Polipropilen Lifi ve Diğer Liflerin Karışımı (Ksilen Kullanılan Yöntem) TS EN ISO 1833-16 GB/T 2910.16
Tekstil -Kantitatif Kimyasal Lif Analizi - İpek, Yün ve Diğer Liflerin Karışımı (Sülfürik Asit Kullanılan Yöntem) TS EN ISO 1833-18 GB/T 2910.18
Tekstil -Kantitatif Kimyasal Analizler - Klorolifler, Bazı Modakrilikler, Bazı Elastanlar, Asetatlar, Triasetatlar ve Bazı Diğer Liflerin Karışımı (Siklohekzanon Kullanılan Yöntem) TS EN ISO 1833-21 GB/T 2910.21
Tekstil - Kantitatif Kimyasal Analizler - Viskon veya Bazı Kupro veya Modal veya Liyosel ve Flaks Lif Tiplerinin Karışımı (Formik Asit ve Çinko Klorür Kullanılan Yöntem) TS EN ISO 1833-22 GB/T 2910.22
Tekstil - Kantitatif Kimyasal Lif Analizi BS 4407
Tekstil - Lif Analizi Tekstil İsimleri, İlgili Etiketleme Lif Analizlerinin İşaretlenmesi ve 73/44/EEC ile 96/73/EC, 2008/121/EC Konsül ve Avrupa Parlamentosu Direktifi Yerine Geçen Avrupa Direktifi 1007/2011 EU no. 1007/2011
Tekstil - Tekstil liflerinin tanınması metotları TS 4739