Tekstil ve deri ürünlerinde kullanılan alev geciktiriciler, yanma reaksiyonunu bozar ve ısıyı emerek alevlerin yayılmasını geciktirir. En yaygın alev geciktirici türleri arasında fosforlu ve bromlu alev geciktiriciler (FR'ler) bulunur.

Bromlu alev geciktiriciler; gaz kromatografisi (GC), yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), indüktif olarak eşleştirilmiş plazma kütle spektrometrisi (ICP-MS) yöntemleri kullanılarak analiz edilebilirler. Bu yöntemler ile alev geciktiriciler tanımlanabilir, elementel bileşimi analiz edilir.

Bromlu alev geciktiricilerin; sinir sistemine zarar verebilme, hormon sistemini bozma ve kanserojen olma ihtimali, su ve toprağı kirletmesi gibi nedenlerden dolayı kullanımı kontrol edilmelidir.

Tekstil ve deri ürünlerinde kullanılan FR'lerin uygun ve limitlerde kullanımı ilgili standartlar ve yönetmelikler bazında denetlenmelidir. Fosforlu alev geciktiriciler genellikle daha düşük maliyetlidir, ancak bromlu alev geciktiriciler kadar etkili olmayabilir. Bromlu alev geciktiriciler daha yüksek termal stabiliteye sahiptir, ancak bazı bromlu alev geciktiriciler insan sağlığı ve çevre için daha büyük risk oluşturabilir.

Teksil ve Deri Ürünlerin Bromlu Alev Geciktiricilerin Tayini için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz Adı Analiz Standardı
Bromlu Alev Geciktiricilerin Tayini (PBB; HexaBDE, OctaBDE, PentaBDE, DecaBDE) (GC-MS Kullanılarak) TS EN ISO 17881-1