Tekstil ürünlerinde, dayanıklılığı artırmak ve mikroorganizmaların büyümesini engellemek için biyosit katkı maddeleri kullanılır. Bu maddeler, tekstil ürünlerinin üretim aşamalarında eklenir ve genellikle antibakteriyel, antimikrobiyal veya mantar önleyici özelliklere sahiptir. Ancak, bu maddelerin aşırı kullanımı veya yanlış uygulanması çevresel ve sağlık açısından riskler oluşturabilir. Bu nedenle, tekstil ürünlerinde biyosit katkı maddelerinin tayini ve kontrolü gereklidir.

Biyosit katkı maddelerinin tayini, gaz kromatografisi (GC), sıvı kromatografisi (LC), kütle spektrometrisi (MS) ve spektrofotometri gibi çeşitli yöntemler ile gerçekleştirilebilir. Biyosit katkı maddeleri genellikle triklozan, triclosan, formaldehit, ksilan, benzotiyazol ve bazı metal iyonları gibi kimyasalları içerebilir. Ancak, bu maddelerin tekstil ürünlerinde belirli sınırlar içinde bulunması gerekmektedir. Analiz sonuçları ile ürünlerdeki biyosit katkı maddesi miktarını belirleyerek, bu maddelerin çevresel ve sağlık açısından güvenliğini değerlendirilir.

Analiz Adı Analiz Standardı
Tekstil ve Tekstil Ürünleri - Biyosit katkı maddelerinin tayini - Bölüm 2, Klorofenol bazlı koruyucular (GC-MS Kullanılarak) prEN 17134-2