Tekstil ve deri ürünlerinde Perflorooktansülfonat (PFOS), Perfuorooktanoik Asit (PFOA) ve Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) gibi perflorinasyon ürünlerinin tespiti, çevresel uyumluluk ve tüketici sağlığı açısından önem taşır. Bu kimyasallar, suya, yağa ve lekeye dayanıklılığı artırmak için tekstil ve deri ürünlerinde yaygın olarak kullanılan kimyasal bileşiklerdir. Ancak, PFOS, PFOA ve PFOSA gibi perflorinasyon ürünleri çevre kirliliğine ve insan sağlığına zararlı olabilir. Bu nedenle, bu kimyasalların tespit edilmesi ve izlenmesi gereklidir. Bu kimyasallar, uzun süreli maruziyet durumunda insan sağlığı için potansiyel bir risk oluşturabilir.

PFOS, PFOA ve PFOSA tespiti genellikle laboratuvar ortamında yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) veya gaz kromatografisi (GC) gibi tekniklerle gerçekleştirilir. Bu yöntemler, PFOS, PFOA ve PFOSA miktarının belirlenmesine olanak sağlar. İnsan ve çevre sağlığı dışında PFOS, PFOA ve PFOSA tespiti, ilgili yönetmelik ve standartlara, düzenlemelere uygunluğunun kontrolü için gereklidir.

Tekstil ve Deri Ürünlerinde PFOS, PFOA ve PFOSA Tayini için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz Adı Analiz Standardı
Ekstrakte Edilebilen Perflorooktansülfonat (PFOS), Perfuorooktanoik Asit (PFOA) ve Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak) CEN/TS 15968
Perflorlu Karbonların (PFC) Tayini (PFOS, PFOSA, PFOA) (LC-MS-MS Kullanılarak) ISO 23702-1