Dimetil Asetamid (DMAC), tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir çözücü ve taşıyıcı maddedir. Bu kimyasal, tekstil liflerinin boyanması, kaplanması ve işlenmesi gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır. DMAC'nin tayini, gaz kromatografisi (GC), sıvı kromatografisi (LC), kütle spektrometrisi (MS) ve spektrofotometri gibi yöntemler kullanılarak tespit edilebilir.

DMAC'nin tekstil ürünlerinde bulunması, özellikle belirli sınırlar içinde olmalıdır çünkü aşırı miktarda DMAC, çevre kirliliğine veya insan sağlığına zarar verebilir. Analiz sonuçları, ürünlerdeki DMAC konsantrasyonunu belirleyerek, bu kimyasalın güvenli seviyelerde olduğundan emin olunmasını sağlar.

Analiz Adı Analiz Standardı
Ayakkabı, Ayakkabı Bileşenleri, Tekstil, Plastik - Dimetil Asetamid (DMAC) Tayini (GC-MS kullanılarak) TS EN ISO 16189, TS EN 17131