İsosiyanatlar, poliüretanların üretiminde yaygın olarak kullanılan kimyasal bileşiklerdir ve plastiklerin yanı sıra kaplama malzemelerinde sıkça bulunurlar. Ancak, isosiyanatlara maruz kalma solunum problemleri, cilt tahrişi ve alerjik reaksiyonlar gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, plastik ve kaplamalı malzemelerde isosiyanat tayini, ürünlerin güvenliğini sağlamak ve insan sağlığını korumak için önemlidir.

Isosiyanatların tespiti, genellikle serbest ve bağlı formda bulunmaları nedeniyle karmaşıktır. Serbest isosiyanatlar, hava yoluyla solunarak veya cilt temasıyla emilerek sağlık sorunlarına neden olabilirken, bağlı isosiyanatlar potansiyel olarak zararlı olabilir ancak genellikle daha az reaktiftirler.

Analiz sonuçları, ürünlerdeki isosiyanat konsantrasyonlarını belirleyerek, maruz kalma riskini değerlendirir ve gerektiğinde uygun önlemlerin alınmasına olanak tanır. Ayrıca, bu tayinler, endüstriyel işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olur.

Analiz Adı Analiz Standardı
Plastik ve Kaplamalı Malzemeler - Isosiyanat Tayini (LC-MS-MS kullanılarak) TS EN 13130-8