Tekstil ürünlerinde, birim uzunluk ve birim alan kütlesinin tayini, kumaşların kalitesi, yoğunluğu ve performansı hakkında bilgi verir. Birim uzunluk ve birim alan kütlesinin tayini belirli bir uzunluktaki veya alan üzerindeki kumaş numunelerinin tartılması ve bu numunelerin ağırlığının ölçülmesi esasına dayanır.

Bu ölçümler, tekstil endüstrisinde ürün kalitesinin belirlenmesi ve kalite kontrol süreçlerinin yönetilmesinde önemlidir. Birim uzunluk ve birim alan kütlesi, kumaşın yoğunluğunu ve kalitesini belirleyerek ürünün dayanıklılığını, yumuşaklığını ve kullanım performansını etkiler. Ayrıca, bu ölçümler, kumaşın üretim sürecindeki kontrollerin yapılmasında da kullanılır.

Analiz Adı Analiz Standardı
Tekstil, Kumaşlar- Birim Uzunluk ve Birim Alan Kütlesinin Tayini TS 250 EN 1049-2 Metot A-B