Tekstil ürünlerinde koruyucu madde içeriğinin tayini, ürünlerin güvenliğini ve tüketici sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilir. Bu koruyucu maddeler, tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan kimyasalların bir parçasıdır ve genellikle mikroorganizmaların büyümesini engellemek ya da ürünlerin dayanıklılığını artırmak amacıyla eklenirler.

Koruyucu madde içeriği tayini, çeşitli analitik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir. Öncelikle, numuneler uygun bir ekstraksiyon işleminden geçirilir ve ardından gaz kromatografisi (GC), sıvı kromatografisi (LC) ve kütle spektrometrisi (MS) gibi teknikler kullanılarak analiz sonuçlanır.

Koruyucu maddeler genellikle formaldehit, azo boyar maddeler, ağır metaller ve halojen bileşikleri gibi kimyasalları içerebilir. Bu maddelerin varlığı tekstil ürünleri ile alakalı yönetmelik ve standartlar kapsamında sınırlandırılmıştır. Koruyucu madde içeriğinin tayini, tekstil ürünlerinin kalitesini ve güvenliğini sağlamak için önemli bir adımdır.

Analiz Adı Analiz Standardı
Deri, Kimyasal - Koruyucu Madde İçeriği Tayini (TCMTB, PCMC, OPP, OIT, Triclosan) Bölüm 1: Asetonitril Ekstraksiyon Metodu (HPLC kullanılarak) TS EN ISO 13365-1
Tekstil ve Tekstil Ürünleri -Belirli Koruyucuların Belirlenmesi Tayini (HPLC Kullanılarak) TS EN 17134