TS EN ISO/IEC 17025 Türkak Akreditasyon Belgesi yayınlanmıştır

Laboratuvar Analiz Hizmeti veren kuruluşlar için gerekli ve zorunlu olan, yapılan analiz ve test işlemlerinin doğruluğunu, tarafsızlığını beyan eden TS EN ISO/IEC 17025 Türkak Akreditasyon Belgesi yayınlanmıştır. TÜRKAK’ın gerçekleştirdiği akreditasyon işlemleri uluslararası standartlar esas alınarak gerçekleştirilmektedir. TS EN ISO/IEC 17025 standartlarında belirtildiği üzere, yeterlilik deneyleri ve karşılaştırma ölçümleri laboratuvar tarafından yapılan çalışmaların kalitesi göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardandır. Laboratuvarların bu kapsamda yeterlilik deneylerine katılımı teknik yeterliliğin değerlendirilmesi açısından performans kriteri olarak değerlendirilmektedir. Tüm yeterlilik deneylerine ilişkin çalışmaların TS EN ISO/IEC 17025 Türkak Akreditasyon çalışmaları altından sürdürülmesi gerekmektedir.

  • 13 Şubat 2018