Toksik Tekstilden Çıkan Organik Pamuk

Tekstil endüstrisinin birçok olumsuz çevresel, sağlık ve sosyal sonuçları, hem pamuk hem de sentetik liflerin üretimini ve kullanımını sürdürülemez kılmaktadır. Yenilenebilir olmayan kaynakların kullanımı, çok miktarda su ve enerji tüketimi, kimyasalların ve plastiklerin ekosisteme sızması, tehlikeli çalışma koşulları, arazi kaybı ve pamuk üretiminden kaynaklanan ürün çeşitlerinin azalması, pamuk teneffüsünden kaynaklanan ciddi sağlık etkileri de buna dahildir. Toz, tekstil üretimi sırasında toksik kimyasallara maruz kalma ve boyama ve sentetik giyim eşyalarının sağlık üzerinde etkisi bulunmaktadır. Tekstil endüstrisinin çevresel ve sağlık etkileri ile ilgili artan endişelere bir tepki olarak, organik pamuk üretimi büyümeye başlamıştır. Bu gelişme, organik pamuk elyafına yönelik artan pazar talebinden yararlandı ve birçok büyük tekstil markası ve perakendecisi organik giyim satışlarını genişletmiştir.

Organik çiftçiliği geleneksel pamuk tarımından farklı kılan, yetiştirme yöntemleri ve standartlarıdır. Organik olması için, pamuk tarlalarının en az üç yıl boyunca böcek ilacı ve herbisit içermemesi gerekir ve ürün genetik olarak değiştirilmiş bir türden olmamalıdır. Sentetik gübreler yerine gübre, haşere ilacı yerine biyolojik haşarat kontrolleri, çiftçilik sırasında yakıt bazlı fosillerden kaçınma ve daha verimli ayıklama stratejileri kullanılarak organik pamuk yetiştirilebilir. Mahsul rotasyonu genellikle ekim alanları arasında toprağın sürülmesi ve toprağa fertilitenin yeniden sağlanması için de kullanılır. Organik olmayan pamuklarla karşılaştırıldığında, organik pamuk yetiştiriciliği çevre üzerinde çok daha az olumsuz etkiler doğurur. Organik pamuk üretimi sırasında biyolojik çeşitlilik gösteren tarımın genişlemesiyle toprak verimliliği korunur. Zehirli ve zararlı böcek ilacı ve gübrelerin uygulanması yasaktır; Genetik mühendisliği yapılmış tohumlar da üretim sürecinde izin verilmez. Organik pamuk talebi, çevreyi koruma konusundaki sorumluluklarını kabul eden markaların ve üreticilerin tutumuna bağlıdır.

Kaynak: Tıklayınız

  • 28 Kasım 2018