Hızlı Tüketimin Negatif Etkileri

Çevresel Sağlık çalışmaları hızlı modanın olumsuz etkilerini göstermektedir. Hızlı moda tüketimi orantısız ve olumsuz etkileri Bangladeş ve Hindistan da dahil olmak üzere konfeksiyonların toplandığı ülkelerde çevreyi olumsuz etkilemektedir. Hızlı moda, düşük-orta gelirli ülkelere daha çok zarar vermektedir. Arıtılmamış boyaların yerel su kaynaklarına bırakılması, işçilerin düşük ücret ve kötü çalışma koşullarına kadar tüm etkenler tekstil üretiminde yer alan çevresel ve sosyal maliyetleri etkilemektedir. 

Hızlı moda tüketimi kapsamında, düşük maliyetli giysiler üreten ülkelerde çevresel ve sosyal bir kriz yarattığını belirtilmektedir.  Oluşturulan çalışmalara göre dünya genelinde yılda yaklaşık 80 milyar yeni giysi satın alınmaktadır. Hızlı moda tüketimi tedarik zincirinin her adımının problemlerle işlendiği belirtilmektedir. Hızlı moda tüketimi tüketicilere daha az maliyetle daha fazla kıyafet satın alma imkanı sunarken, tekstil üretim tesislerinde çalışan ya da yakınında yaşayanlar orantısız bir çevre sağlığı tehlikesi taşımaktadır. Çevre koruma ve iş güvencelerini geliştirmek ve uygulamak için gerekli destek ve kaynaklar bulunmalıdır. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde (LMIC’ler) atılan milyonlarca ton tekstil ürünü çevre faktörlerini olumsuz etkilemektedir. Sürdürülebilir tekstillerin kullanılması, kurumsal sürdürülebilirlik ve ticaret politikasının desteklenmesi ve tüketici satın alma alışkanlıklarının değiştirilmesi gibi çeşitli yöntemler kullanılmalıdır. 

Kaynak: Tıklayınız

  • 00 00 0000