Deri-Etoksile alkilfenollerin (APEO) Belirlenmesi (ISO 18218-1:2023)

Deri-Etoksile alkilfenollerin (APEO) Belirlenmesi (ISO 18218-1:2023)

Bölüm 1: Doğrudan yöntem yayınlandı. İkinci yayın, teknik olarak revize edilen ilk baskıyı (ISO 18218-1:2015) iptal edip  yerine (ISO 18218-1:2023) geçti.

Nonilfenol etoksilat iyonik olmayan yüzey aktif maddelere aittir. Nonilfenol etoksilatın biyolojik olarak parçalanması, kalıcı kirletici olan dallanmış nonilfenolün açığa çıkmasına neden olur. Nonilfenol, suyla taşınan organizmalar ve diğer birçok organizma için toksik olan, hormonal etkili bir maddedir. Bu nedenle nonilfenol etoksilatın çevreye salınmasından kaçınılmalıdır.

Deri endüstrisinde nonilfenol etoksilat ve oktilfenol etoksilat yüzey aktif maddeler kullanılmaktadır. Ancak suda çözünmeyen nonilfenol ve oktilfenol maddeleri kullanılmamıştır. Bu nedenle deri numunelerinin analizi için iki farklı analitik prosedür hazırlanmıştır.

ISO 18218-1:2023, etoksilenmiş alkilfenolün doğrudan belirlenmesini sağlayan bir yöntemdir. Daha fazla sayıda deri numunesinin analizi için etkili bir prosedürdür. Bu prosedür, nonilfenol etoksilat ve oktilfenol etoksilatın tanımlanması için kütle spektrometresi (MS/MS) ile sıvı kromatografisini (LC) gerektirir. Deri numunesi ultrasonik banyo kullanılarak metanol ile ekstrakte edilir. Daha sonra, filtreden sonra çözeltinin bir kısmı, bir MS/MS detektörlü LC kullanılarak numunenin daha fazla temizlenmesine gerek kalmadan doğrudan analiz edilebilir.

  • 27 Kasım 2023