Etiyopya Tekstil/Deri Sektöründe Sürdürülebilir Kimyasal Yönetim

Etiyopya, 2010 yılından bu yana, ağırlıklı olarak tarım temelli ekonomisinde ihracatı çeşitlendirmek amacıyla Afrika'da yeni bir üretim merkezi olarak kurmaya büyük çabalar sarf etmiştir. Tekstil ve deri sektörü, hızla büyüyen iki ihracat sektörünü temsil etmektedir. 2020 yılına gelindiğinde, ihracata yönelik ihracatın yılda yaklaşık 1 milyar ABD Doları (2011 yılında 84 milyon ABD Doları) seviyesine ulaşması ve 350.000'den fazla kişi için istihdam yaratılması öngörülmektedir. Uluslararası pazarlarda kabul görebilmek için, sektörün özellikle çevresel ve sosyal performansla ilgili uluslararası standartlara ve düzenlemelere bağlı kalması gerekmektedir. Etiyopya'da bu gereklilikleri karşılamak için, tekstil ve deri şirketleri, Alman hükümetinin tekstil ve giyim üretimi için sürdürülebilir programına uygun olarak kurumsal destek almaktadır. Alman hükümeti adına Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), yerel ortakların uluslararası standartlara uyma becerilerini geliştirmek için Etiyopyalı ortak kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır. Etiyopya'daki bu çabaların bir parçası olarak GIZ, kapasitelerini güçlendirmek ve sektöre danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak için yerel hizmet sağlayıcıları ve ticari aracıları desteklemektedir. Yerel uzmanlardan Etiyopya'daki destek programının uygulanması ve genişletilmesi için belkemiği oluşturmaları bekleniyor. Kimyasalların kaynak verimli ve güvenli yönetimi, sürdürülebilir üretimin birkaç önemli yönünü oluşturmaktadır. Etiyopya endüstrisine, uluslararası standartlara ve iyi uygulamalara uygun olarak yardımcı olmak için GIZ, Bangladeş'te GIZ tarafından benzer çabaların bir parçası olarak tekstil ve deri sektöründe geliştirilmiş ve uygulanan bir kimyasal yönetim araç setinin kullanımını yaymaktadır. 

 

Kaynak: Tıklayınız

  • 20 Aralık 2018