Tekstil Ürünleri Testleri İle İlgili Kurallar

Amerikan Konfeksiyon ve Ayakkabı Birliği, Üretim Çözümleri Merkezi (MSC) ile birlikte tekstil ürünleri testleri için bir kılavuz yayınlamıştır. Bu kılavuz; ürün güvenliği, etiketleme, renk, haslık ve uygunluk gibi konuları kapsamaktadır. Bu test yönergeleri, endüstriye yaygın sorunlar için uygun maliyetli çözümler sağlamaya yardımcı olmak için piyasaya sürülen bir kuraldır. Sektörün kaliteli, uyumlu ürünler üretmesi için gereken doğru ve özel bir rehberliğe sahip olmasını sağlamak için belirlene kurallar tektil ürünleri ile ilgili testler yapan tüm laboratuvarları kapsamaktadır. Oluşturulan bu kurallar hazır giyim ve ayakkabı endüstrisi için olumlu etkiler yaratmaktadır. Belirli kural çerçevesinde testler uygulamak etkin sonuçlar vermektedir. Gerçekleştirilen tüm testlerin ortak amacı  çevre ve insan sağlığına uygun tekstil üretimini esas almaktadır.  Tekstil ürünlerinin tüm yaşam alanında, hammaddenin elde edilişinden, ürünün nihai hali ve atık haline kadarki süreçte kullanılan kimyasallar, atık su, işyerinde gürültü düzeyi gibi çevre ve insan sağlığıyla ilgili konular ekolojik tekstil ürünleriyle ilgili çalışmaların ana hatlarını oluşturmaktadır. Pamuk ve diğer elyaflardan mamul, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde elyafın üretimi, elyafın işlenmesi, ön işlem, boya baskı, apre, yüksek bitim işlemleri, paketleme ve bu süreçte kullanılan malzemeler, kimyasal madde ve ürünün atık hali çevre ve insan sağlığı için zararlı olabilmektedir. 

Kaynak: Tıklayınız

  • 00 00 0000