Directive 2009/48/EC (EU TSD)

Directive 2009/48/EC (EU TSD)
AB, OYUNCAK GÜVENLİĞİ DİREKTİFİ KAPSAMINDA BELİRLİ OYUNCAK MALZEMELERİNDE ANİLİNİ KISITLAMAKTADIR.
•   4 Haziran 2021'de Avrupa Komisyonu, belirli oyuncak malzemelerinde anilin için limitler belirleyen Oyuncak Güvenliği Direktifi 2009/48/EC'yi değiştiren 2021/903 (AB) Komisyon Direktifini onayladı. Üye ülkeler bu sınırları 5 Aralık 2022'den itibaren uygulayacak.

 •   36 aylıktan küçük çocuklar tarafından kullanılan oyuncaklardaki veya giriş amaçlı diğer oyuncaklardaki tehlikeli kimyasallara ilişkin gereklilikleri belirten Oyuncak Güvenliği Direktifi Ek II Ek C'ye anilin limitleri eklenecektir.
•       Anilinin limitleri aşağıdaki gibidir:

  • 01 Mayıs 2023