Tekstilde Sürdürülebilirlik Stratejileri

Dünyada birçok ülkede ülke bazında tekstil çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Türkiye tesktil sektörünün başında yer alan ülkelerdendir bu nedenle farklı, tekstil ürünlerini test etme yöntemleri kullanılmaktadır.Sürdürülebilirlikte esas olan markaların daha iyi koşullarda işçi çalıştırması, az enerji, az su tüketimi ile çevreci üretim gerçekleştirmesi, sosyal katkıyı maksimize etmesidir bu nedenle verimle kullanılan etkenler olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Birçok firma sürdürülebilirlik kavramını çevre koşullarına uygun kullanmak yerine pazarlama aracı olarak kullanmaktadır. Dünyadaki birçok sektör çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Tekstil sekötür Dünyadaki en kirletici ikinci sektör olarak bilinmektedir. Teksitl alanında gerçekleştirilen üretimin çevresel etkileri dikkate alınmalı ve gereken önlemler sağlanmalıdır. Koşullar uygun hale getirildikten sonra çevreyi kötü etkilemeyecek test yöntemleri tercih edilmektedir. Örneğin; 400 milyar metrekarelik kumaştan 60 milyar metrekarelik çöp atık oluşmaktadır bu nedenle ortaya çıkan atıklar çevreye olumsuz etki etmeden sürdürülebilir tekstil ürünleri kulanılmalıdır. 

 

Kaynak: Tıklayınız

  • 00 00 0000