KKDİK Yürürlüğe Girdi

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan REACH’i uyumlaştıran Kimyaasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması ( KKDİK ) hakkındaki yönetmelik 23 Haziran 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, verilen altı aylık geçiş süreci sonunda 23 Aralık 2017’de yürürlüğe girmiştir.

Kayıt: 31/12/2023 tarihinnen önce yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen tüm maddelerin en geç 31/12/2023 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt işlemi, Türkiye pazarına sunulan kayda tabi hammaddeler için belirli bilgileri (test verileri v.s) içeren bir kayıt dosyasının Bakanlığa aunulması ile gerçekleştiriliyor.

Kısıtlamalar: Halihazırnda yürürlükte olan 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkınsa Yönetmelik, bazı REACH kısıtlamalarını iç mevzuata da aktarmıştı. KKDİK Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle kısıtlamalar listesi 66 satıra çıkıyor. Kısıtlamalar, bazı kimyasal maddelerin pazarda kullanılması ve/veya pazara sürülmesini kısıtlıyor veya tamamıyla yasaklıyor. Özellikle iç piyasaya yönelik yapılacak olan uygulamalarla, yapılacak denetimler çerçevesinde satışa sunulacak veya satışta bulunan tüm ürün gruplarının Ek-17’de belirtilen kısıtlama şartlarını sağlıyor olması, bunlara ilişkin olumlu sonuçların yer aldığı test raporlarının halihazırda bulunması, üreticilerin ve markaların hazırlıklı olması ve herhangi bir prestij kaybı yaşamaması açısından önem arz etmektedir.

AzoLab olarak konuya ilişkin hazırlıklarımızı tamamlamış olup, herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle irtibata geçebilirsiniz.”

  • 23 Aralık 2017