ASBC, İş Dünyasında Ve Ekonomide Sürdürülebilirlik Alanları

Amerikan Sürdürülebilir İş Konseyi, sürdürülebilir bir piyasa temelli ekonomi için bir vizyon ve politika çerçevesi geliştirmeye çalışmaktadır. Sürdürülebilir bir ekonomi, her türlü kaynağın yönetimini gerektirmektedir. - sosyal sermaye, finansal sermaye, entelektüel sermaye ve doğal sermaye.

Ekonomiyi üretken, esnek, rekabetçi ve adil kılmak için tüm bu konular ile beslenmelidir.  Gelecekteki refahı güvence altına alacak yönetim ve akıllı yatırım fikri başarılı bir işin temel ilkesidir.

Sürdürülebilir bir ekonomi çağrısı hem pragmatik hem de ahlaki değerlendirmelerden kaynaklanmaktadır. Ahlaki bir bakış açısıyla, tüm insanların yeteneklerini geliştirme, yaşama ücreti alma ve işyerinde haysiyetle muamele görme gibi temel hakları gerçeği bulunmaktadır.

Pragmatik bir bakış açısıyla, sürdürülebilirlik olmadan ekonomi yükselen eşitsizlik ve diğer dışsallıkların ağırlığı altında hareket etmeye devam edecektir.  Ekonomiye katılan herkes birbirine bağlı olacak şekilde ilerlemelidir.Tüm rollerin dengede tutulması gerekmektedir.

Kaynak: Tıklayınız

 

  • 02 Temmuz 2018