Metal aksesuarlarda atmosferik etkilere karşı paslanmanın veya korozyonlanmanın belli süre içerisinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin tespiti amacıyla uygulanan test yöntemidir.