Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi (PCP)


Klorofenoller özellikle tekstil kimyasında bakteri, küf, mantar oluşumunu engellemek amacıyla kullanılan yardımcı ve zararlı kimyasal maddelerdir.  Bir diğer kullanım amacı ise insan vücudunda terleme yolu ile ortaya çıkabilecek bakterilerin oluşturduğu kötü kokuyu engellemektir. Ciltte solunum ve ter yoluyla emilebildiğinden ötürü üreme sisteminde ciddi tahribatlara yol açabilmektedirler. Bu sebeple yasaklı kimyasallar sınıfına dahil edilmişlerdir.