Azo Boyar Maddeler

Azo boyar maddeler, -N=N- azo grubundan oluşur ve tümüyle organiktir. Tekstil ve deri mamullerinin boyanması, boyanın ürüne tam olarak rengini vermesi işlevlerini görür. “Renklendirici” olarak nitelendirilirler.
Azo boyar maddeler altındaki 24 arilamin, kanserojen özellik taşır ve bu sebeple bu maddelerin Avrupa Birliği’nce, belirli bir limitin üstünde kullanılması halinde “yasaklı kimyasallar” sınıfına girmesine karar verilmiştir.
Limitlerin üzerinde kullanımı vücutta alerjik reaksiyonlara ve farklı organlarda kansere yol açabilir.