Perflorooktansülfonat (PFOS) Ve Perfluorooktanoik Asit (PFOA) Tayini


PFOS ve PFOA bileşikleri Perflor gruplu (PFCs) kimyasallar olarak bilinirler. Bu bileşikler, tekstil, halı ve kağıt endüstrisinde koruyucu kaplama malzemesi olarak kullanılan kimyasallardır. Özellikle tekstil ürünlerinde su ve yağ iticilik özelliği görevi görürler. PFC bileşikleri kanserojendir ve özellikle çocuk gelişiminde olumsuzluklara yol açma, davranış bozuklukları ve kronik hastalıklar meydana getirmektedir. Bu sebeple 27 Aralık 2006'da Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi 2006/122/EC direktifi kapsamında Perflorooktan Sülfonat kullanımı ve satışına sınırlama getirmiştir.