pH Tayini


pH değeri, bir ürünün asidik veya bazik özellikte olup olmadığını temsil eder. Tekstil terbiye ve yıkama işlemlerinde kullanılan bazı kimyasallar, son ürünün pH değerini etkilemektedir. Bu değerin yüksek veya çok düşük olması ciltte tahrişlere sebep olurken, çok yüksek değerlerde olması ise (>9) ciltte yanıklara sebep olmaktadır.