Apeo Ve Npeo


Alkilfenoller hazır giyim, ayakkabı ve ev tekstili ürünlerinde ıslatıcı olarak kullanılırlar.

Nonilfenol (NP) ve Oktilfenol (OP) gibi alkilfenoller (AP) , APEO’ların yıkım ürünleridir. Alkilfenoller doğada güç parçalanır ve özellikle nonilfenoller sudaki canlılara ve ekosisteme zarar verirler. İnsan sağlığına ve çevreye karşı bio-akümülatif ve toksik oldukları bilinmektedir.

2003/53/EC direktifine göre kütlece 1000 ppm’e eşit veya yüksek oranda kullanılan ürünler piyasaya arz edilemezler.