Alerjen Ve Kanserojen Boyar Maddeler


Boyar maddeler genellikle piyasada sıvı ve toz halde bulunurlar ve yüksek derecede bozunma ve sudan çekilme özellikleri göstermektedirler. Birçoğu suda çözünür ve tekstil sektöründe çoğunlukla baskı işlemlerinde kullanılırlar. Ten ile temas eden dispers boyalar olduklarından ötürü yapıları sebebiyle kanserojen veya alerjen etkiler gösterebilmektedirler. Bu sebeple onaylı laboratuvarlarca boyar maddelerin düzenli periyodlarla test edilmesi gerekmektedir.