Organik Kalayların Tayini, Dot Tayini


Kalayın hidrokarbonlarla oluşturduğu, sadece çözünen yanıcı maddelerdir. Tekstil ürünlerinde, çorap ve ayakkabı gibi ten ile direk temas eden ürünlerde bakteri oluşumuna karşı anti-bakteriyel olarak; PVC ürünlerinde de plastik stabilizatörü olarak kullanılmaktadır. Cilt(ter) yoluyla emilen bu maddeler toksik etki gösterir ve üreme sistemi bozukluklarına yol açar.