Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Tayini


Polisiklik aromatik hidrokarbonlar iki ya da daha fazla benzen halkasına sahip hidrofobik karakterli organik bileşiklerdir. Hidrofobik yapılarından dolayı sudaki çözünürlükleri oldukça azdır.

PAH’lar toprakta, suda, havada, gıda örneklerinde ve tekstil ürünlerinde bulunmaktadır. Tekstil ürünlerinde tenle emilim yoluyla vücuda nüfuz ederler. Mutajenik, toksik ve kanserojenik oldukları tespit edilmiştir. Bu etkilerinden dolayı içlerinden 16’sı yasaklı hale getirilmiştir.