Oyuncak Güvenliği : EN 60825-1 LED'li Oyuncakların Güvenliği


EN 60825-1

IEC 60825-1 standardı, dalga boyu aralığı 180 nm ila 1 mm olan lazer ışınım yayan lazer ürünlerin güvenliği ile ilgili hususları kapsar.

Bu standardın amaçları;

  • Tehlike seviyesinin değerlendirilmesine ve kullanıcı kontrol ölçmelerinin belirlenmesine yardımcı olmak için kendi optik ışıma tehlikesinin derecesine göre 180 nm ila 1 mm dalga boyu aralığındaki ışıma yapan lazerlerin ve lazer ürünlerin bir sınıflandırma sistemini oluşturmak;
  • Uygun ön tedbirlerin kabul edilebilmesi için tedarik bilgilerini ortaya koymak üzere imalatçı ile ilgili kuralları oluşturmak;
  • İşaret, etiket ve talimatlar aracılığıyla, lazer ürünlerin erişilebilir ışımadan kaynaklanan tehlikelere karşı kişilere yeterli uyarıyı sağlamak.
  • Gereksiz erişilebilir ışımayı en aza indirerek yaralanma ihtimalini azaltmak ve koruyucu özellikler yardımı ile lazer ışıma tehlikelerinin ileri seviyede kontrolünü kurmak.