TS EN 71-1 Oyuncak Güvenliği – Bölüm 1: Mekanik ve Fiziksel Özellikler

TS EN 71-1 testleri kullanıcılar için belirgin olmayan tehlikeleri mümkün olduğu kadar azaltmayı amaçlar. Oyuncakların amaçlandığı şekilde kullanıldığı  varsayıldığında, söz konusu oyuncaklar amaçlandığı yaş grubundaki çocuklar için ilave herhangi bir tehlike oluşturmamalıdır.

  Genel bir kural olarak, oyuncaklar belirli yaş grubundaki çocuklar için tasarlanır ve imal edilir. Oyuncakların özellikleri çocukların yaşı ve gelişme aşamasıyla ilgilidir ve kullanımları belirli yetenekleri gerektirir.

  Kazalar, sıklıkla oyuncağın amaçlanmayan yaş grubundaki bir çocuğa verilmesi veya oyuncağın tasarımlanan amacı dışında başka bir amaç için kullanılmasından kaynaklanır. Dolayısıyla, bir oyuncak ve oyunu seçerken çok dikkat edilmeli, oyuncağı kullanacak çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimi göz önünde bulundurmalıdır.

 • Malzeme Temizliği İçin Gereklilikler. (Çocukların kullanacağı oyuncakların temiz olup olmadığı tespit edilir)
 • Ambalajlama Gereklilikleri. (Oyuncakların ambalajlarındaki uygunluğu tespit edilir)
 • Uyarılar, İşaretler ve Kullanma Talimatları İçin Gereklilikler. (Etiketlemede ki uyarı-işaretleme ve talimatların kontrolü yapılır)
 • Küçük Parça Silindiri Deneyi. (Oyuncakta açığa çıkabilecek kısımların yutma/boğulma tehlikesi oluşup oluşturmayacağı tespit edilir)
 • Tork Deneyi. (Dönme kuvveti sonucunda küçük parça oluşma riski tespit edilir)
 • Germe Deneyi. (Çekme kuvveti sonucunda küçük parça oluşma riski tespit edilir)
 • Düşme Deneyi. (Oyuncakların düşmesi sonucu küçük parça oluşma riski tespit edilir)
 • Devrilme Deneyi. (Devrilme sonrası oluşabilecek kötü kullanım uygunsuzlukların riski tespit edilir)
 • Çarpma Deneyi. (Oyuncaklarda çarpmayla karşılaşılması sonucu oluşacak uygunsuzluk riskleri tespit edilir)
 • Sıkıştırma Deneyi. (İtme kuvveti sonucu açığa çıkabilecek uygunsuzluk riskleri tespit edilir)
 • Islatma Deneyi. (Oyuncağın suyla temas etmesi durumunda çocuk güvenliği açısından ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar tespit edilir)
 • Bir Bölümün ya da Birleşenin Ulaşılabilir Olması. (Çocuğun oyuncak üzerinde ulaşabileceği/ulaşamayacağı kısımlar tespit edilir)
 • Kenarların Keskinliğinin Belirlenmesi. (Oyuncak kenarlarının çocuklara verebileceği olası zarar tespit edilir)
 • Uçların Sivriliği Deneyi. (Sivri uçlara sahip oyuncaklardaki potansiyel yaralanma riski tespit edilir)
 • Bazı Oyuncakların Geometrik Şekilleri Deneyi. (Geometrik şekillere sahip oyuncakların ölçülerinin uygun olup olmadığı tespit edilir. Örneğin, çıngıraklar vb…)
 • Plastik Tabaka Deneyi. (Plastik tabakaya sahip olan oyuncaklar veya balonların kalınlık gerekliliğine uygunluğu tespit edilir)
 • Sıcaklık Artışlarının Ölçülmesi. (Oyuncaklarda oluşabilecek sıcaklık artışlarının sınırlar içerisinde olup-olmadığı tespit edilir)
 • Küçük Toplar ve Vakumlu Tutucular Deneyi. (Oyuncaklarda küçük top olup olmadığı ve yutma/boğulma tehlikesi  tespit edilir)
 • Oyuncak Heykelleri İçin Deney Yöntemi. (Belli şekildeki oyuncakların boyutları için uygunluk tespiti yapılır)
 • Mıknatıslar İçin Germe Deneyi. (Üzerinde mıknatıs bulunan oyuncaklarda mıknatısın oyuncaktan ayrılma riski tespit edilir)
 • Manyetik Akı İndeksinin Belirlenmesi Yöntemi. (Mıknatıstaki maksimum akı miktarının tespiti yapılır)