TS EN 71-3 Oyuncak Güvenliği – Bölüm 3:  Bazı Elementlerin Göçü


Bu test metodunda bazı zararlı ağır metallerin ter ve tükürük yoluyla vücuda ne oranda geçiş yaptığı kontrol edilir. Aluminyum, Arsenik, Baryum, Antimon, Bor, Kadmiyum, Krom, Kobalt, Bakır, Kurşun, Mangan, Civa, Nikel Selenyum, Stronsiyum, Kalay, Çinko, Organik Kalay elementlerinin kontrolü sağlanır.

2009 yılında yayınlanan AB Oyuncak Güvenliği Direktifi, Temmuz 2011'de fiziki gereklilikler ve 2013'te kimyasal gereklilikler olmak üzere iki aşamada uygulanmaya başlanmıştır. AB Oyuncak Güvenliği Direktifi hizmetlerimiz aşağıdaki belirtilen kimyasal testler dahil olmak üzere, ürünün kavram/tasarım aşamasından son kullanıcı ürünü haline  gelene kadar tüm ihtiyaçlarınızı kapsar.

  • Ürünlerin kimyasal testleri
  • EN-71-3 Testleri
  • Organik Kalaylı Bileşik Testleri
  • Cr+3 ve Cr+6 Testleri