________________________________________
Kumaşın/ürünün, müşterinin belirtmiş olduğu yıkama koşulları sonrasında ne kadar renk değiştirdiklerini(solduklarını) ve birlikte yıkandıkları renkleri ne kadar lekelediklerinin tespiti için yapılan haslık testidir.