Kumaşın/ürünün kısa veya uzun süreli su ile muamele ettirilmesi sonrasında renk değişim ve lekelemelerinin tespiti için yapılan haslık testidir.