Tekstilde kullanılan çözücülere/solventlere karşı, tekstil ürünlerinin solvent değerlerinin tespit edilmesi amacı ile yapılan haslık testidir.