Depo sararması olarak da bilinir. Fenolik maddelere maruz kalan açık renk kumaşlarda sararmanın tespiti için yapılan haslık testidir.