Modaya Yönelik 5 Sürdürülebilirlik Tehdidi

Dünya’daki iklim değişiklikleri her sektörü doğrudan etkilemektedir. Çevresel bozulma, pamuk fiyatının yüzde 2,000'den fazla artmasına neden olmaktadır. Asya'da yükselen deniz seviyeleri, milyonlarca konfeksiyon üreticisini yerinden etmektedir ve Şangay ve Mumbai'nin yanı sıra ticaret ortakları New York ve Miami de dahil olmak üzere büyük sanayi limanlarını istikrarsızlaştırmaktadır.

2050 yılına gelindiğinde, Moda'nın ham maddelere ve işgücü yoğun üretim süreçlerine olan ihtiyacı, özellikle çevresel bozulmaya karşı savunmasız bir sektör haline gelmeyi engellemek için farklı ve yenilikçi sürdürülebilir projeler oluşturulmalıdır.

Moda işletmelerinden en çok hangisi çevresel etkilere maruz kalmaktadır ve ne tür korumalar geliştirmektedirler? Birkaç başlık altında incelendiğinde;

1. Hammadde Maliyeti 

Moda endüstrisi, genellikle "almak, yapmak ve atmak" olarak ifade edilen hammaddelere gelince doğrusal bir model kullanarak evrimleşmiş bir modeldir. Boyama ve arıtma işlemleri için fazla miktarda su kullanılır; Bir çift kot pantolon ve tişört yapmak, WWF'ye göre 20.000 litre ile sağlanmaktadır. Bu su kullanımının yüzde 70'inden fazlası, pamuk, tarım, ipek, yün ve deri ile birlikte en yüksek çevresel etkiye sahip kumaşlar arasında yer almaktadır. Hammaddelerin tek kullanımında artık uzun vadede savunulamaz olduğuna inanılmaktadır. Tüketiciler tarafından kullanılan ve atılan ürünler, düzenli depolama veya yakma işlemine kaybolacak kadar değerlidir. Teknoloji, kullanılmış giysileri daha verimli bir şekilde geri dönüştüremediği ve yeterli malzeme toplayamadığı sürece, mevcut tüketim oranları sürdürülebilir olmaktan çıkmaktadır.

2. İşçi Gücü Bozulması 

Moda'nın doğrusal ekonomisinin yarattığı içsel atığa ek olarak, ucuz emeğe dayanan coğrafyaların birçoğu çevresel bozulma riski yüksek hale getirmektedir. Yakın gelecekte daha yaygın hale gelmesi beklenen aşırı hava koşullarının, milyonlarca giyim işçisinin geçim ve hareketliliğini etkilemesi muhtemeldir.  Sonuç olarak, tedarik zincirinin verimsiz olmasına ve üretimin azalmasına neden olmaktadır.  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre, yükselen deniz seviyelerinden en fazla etkilenen beş ülkeden dördü, Çin, Vietnam, Hindistan ve Bangladeş olmak üzere en büyük moda üretim merkezidir. Etkilenmemiş bölgelerde, işgücünün maliyetinin önemli ölçüde artması beklenmektedir.

3. Nakliye 

Ulaşım ve lojistik endüstrileri de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya gelmektedir. Petrol sahalarının daha zor hale gelmesi ve maliyetlerin artmasıyla petrol fiyatları artacaktır. Tedarik zincirlerinin bölgeselleşmesi durumunda, küresel moda işletmelerinin sonuçları farklılaşabilmektedir. Son yıllarda petrol piyasalarında yaşanan önemli fiyat dalgalanmalarının, Ocak ayından Temmuz ayına kadar olan yüzde 45'lik bir artış da dahil olmak üzere, petrol fiyatlarının kısa vadeli piyasa dengesizliklerine ne kadar hassas olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

4. Daha Yüksek Düzenleme 

Petrol ve su gibi kaynakların artan kıtlığı, düzenlemenin pamuk gibi ürünlerin üretiminde artan bir rol oynayacağına işaret etmektedir. "Moda Endüstrisinin Darbesi" raporunda, daha yüksek seviyelerde düzenlemelerin dahil edildiği iki senaryo öngörülmektedir. Endüstrinin kendi sürdürülebilirlik standartlarını ve organlarını oluşturduğu görülmekte ve bunlar daha sonra uluslararası düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmaktadır. Bu senaryo, vergi indirimleri gibi sürdürülebilir uygulamaları teşvik eden mevzuat ile güçlendirilebilir. İkinci senaryo ise uluslararası düzenleyicileri herkesin daha karlılık nesline yönlendirerek hareketli bir pazar haline getirmektir.

5. Tüketici Duyarlılığı

2020 yılına gelindiğinde, binlerce yıllık işgücü, küresel iş gücünün en çok sayıda demografisi olacak konuma gelecektir. Bu, moda işletmelerinin şimdi X kuşağı yerine kendi tercihlerine hitap etmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Ancak birçok rapor istatistiğine göre, bin yılın üçte biri, sosyal sorumlulukları gözeten şirketlerden satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu söylese de sadece tüketicilerin çok küçük bir yüzdesi sürdürülebilir ürünler için fazla ödeme yapmaya isteklidirler.

ÇÖZÜM YOLU 

Bir dizi önde gelen moda işletmesi, hem çevresel kaygılar hem de ticari fırsatlar tarafından motive edilen sürdürülebilirlik girişimlerine öncülük etmektedir.

H & M, mağaza ağının karbon ayak izini azaltmayı ve 2030 yılına kadar enerji verimliliğini iki katına çıkarmayı taahhüt etmektedir. Bu sene H & M, ürünlerinde sadece geri dönüştürülmüş veya diğer sürdürülebilir kaynakların kullanılması da hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımının artmasına ek olarak, ürünlerde dairesel ekonomik ilkeler tasarlanmaktadır. Şubat 2012'de, Nike, hafif ve formda olan mikro mühendisliği ile polyesterden yapılmış olanları ayakkabılarını piyasaya sürmesi, geleneksel kesim ve dikili ayakkabı yapımına göre atıkları yüzde 60 oranında azaltmaktadır.

Dairesel Sisteme Doğru Çalışma Tüketiciler tarafından kullanımın sonunda yeni ürünler yaratmak için malzemelerin yeniden şekillendirildiği bir ekonomik modeli savunan sadece büyük işletmeler için değil, küçük işletmelerinde bu yolda ilerlemesini savunmaktadır.

Ancak dairesel bir ekonominin gerçekten ölçeklenmesi için endüstri ile birlikte hareket etmelidir. Sektörün %50'si tedarik zincirleri üzerinde sınırlı kontrol sahibi olan küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Moda endüstrisinde performans değerlendirmesi yapmak ve performans iyileştirmesi ile ilgili stratejiler geliştirmek için firmalar kendi sürdürülebilirlik performanslarını ölçmeye başlamaktadır.