ELEKTRİKLİ OYUNCAKLARDA PİL KAPAĞI YAPISI VE EN 62115 STANDARDINA UYGUNLUK ŞARTLARI

ELEKTRİKLİ OYUNCAKLARDA PİL KAPAĞI YAPISI VE EN 62115 STANDARDINA UYGUNLUK ŞARTLARI

Standarda uygunluk açısından elektrikli oyuncaklarda pil kapağı işaretleme, yapılış şekli ve sağlamlık gibi birçok konu başlıklarında incelenmektedir. Risk değerlendirmesi olarak çocuğun pillere erişimi yutma riski, pillerin kısa devre edilmesi, oyun sırasında zarar görmesi, pillerin ters bağlanması ve akması sonucu ortaya çıkabilecek zararlı kimyasallar başlıca risk faktörleridir.

İŞARETLEMELER İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER ( EN 62115 Madde 7.2.2 )

Oyuncağın pil kapağında veya pil yuvasının içerisinde pillerin yön ve sıra olarak doğru yerleşimini gösteren şekiller olmalıdır.

 

                                  

                                    EN 62115 Figür 1 – 3 pilli bir oyuncağın örnek yerleşim işaretlemeleri  

 

                                   

PİLLERE ERİŞİM VE SAĞLAMLIK ( EN 62115 Madde 13.4 )

Pillere ve pil yuvasına erişim sadece bir alet yardımıyla veya en az iki ardışık hareket ile mümkün olmalıdır. Alet ile erişime örnek vida ile sabitlenmiş tornavida ile açılabilen bir pil kapağı, iki ardışık hareket için bastırma-çekme veya çekme-kaldırma yoluyla açılabilen dişli çentikli mekanizması olan kapaklar örnek gösterilebilir.

                                 

                                                                    İki ardışık hareket ile açılma

Bu yapısal şartları karşılayan kapaklara ayrıca darbe dayanımı gibi sağlamlık deneyleri uygulanır. İlk olarak darbe çekici aparatı ile 3 kez 0,5J enerji değerinde darbe uygulanır. Daha sonra 80mm çaplı 1kg ağırlığında bir disk kapağın üzerine 10cm yükseklikten düşürülür. Kapak yerinden çıkmamalı veya standarda uygunluğu bozacak şekilde kırılmamalıdır.

 

                                     

                                                                            0,5 Joule Darbe deneyi

 

                                     

                                                                     1 kg disk ile darbe deneyi

YAPISAL GEREKLİLİKLER ( EN 62115 Madde 13.4.4 ve 13.4.5)

   Pil yuvasının yapısı pillerin ters polaritede veya paralel bağlanmasını engelleyecek tasarımda olmalıdır.

                                    

                                     Artı kutup kısmına eksi kutup bağlantısını engelleyen tasarım örneği

 

PİL KAPAĞI VİDALARI İLE İLGLİ GEREKLİLİKLER ( EN 62115 Madde 13.4.6 )

Pil bölmesine erişimi sağlayan bir kapı veya kapağı sabitlemek için vida veya benzeri bağlantı elemanları kullanılıyorsa, vida veya benzeri bağlantı elemanları, kapı, kapak veya ekipman ile birlikte kalmalarını sağlamak için sabitlenmelidir.

Uygunluk, pil kapağı veya kapağı açıldıktan sonra inceleme ve deney ile kontrol edilir. Vida veya benzeri bağlantı elemanına herhangi bir yönde 10 s süreyle sarsıntısız olarak 20 Newtonluk bir kuvvet uygulanmaktadır. Vida veya benzeri bağlantı elemanları kapı, kapak veya teçhizattan ayrılmamalıdır.

Bu standart maddesine uygunluk dişli kısmı gövdesine göre geniş yapıda vidalar kullanılarak veya vida arkasına sabitleyici bir pul yerleştirilerek sağlanabilir.

                                    

                                                                         Geniş dişli vida örneği

 

                                    

                                                                     Pul ile sabitlenmiş vida örneği