ELEKTRİKLİ OYUNCAKLARDA GÜVENLİK (EN IEC 62115)

ELEKTRİKLİ OYUNCAKLARDA GÜVENLİK (EN IEC 62115)

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), tüm elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler konusunda Uluslararası Standartlar hazırlayan ve yayınlayan önde gelen ( lider ) küresel kuruluştur. Elektrikli Oyuncaklarda Güvenlik Standardı IEC 62115 bu kapsamda yer almaktadır.

En az bir fonksiyonu elektriğe bağlı olan, 14 yaşından küçük çocukların oynamaları için olsun ya da olmasın, tasarlanan veya amaçlanan herhangi ürün olan elektrikli oyuncakların güvenlik testleri, EN IEC 62115 Elektrikli Oyuncaklarda Güvenlik Standardı kapsamında gerçekleştirilir.

 Bu kapsam genelinde birçok madde üzerinden değerlendirme yapılır. Sırasıyla şöyledir; oyuncağın tespiti ve genel teknik ve fiziksel özellikleri, etiketleme ve ambalaj üzerinde müşteri ve kullanıcıları bilgilendirici uyarıların değerlendirilmesi, ısınma ve olağan dışı çalışma tespiti, elektrik dayanımı ve güç girişi değerlendirmesi, mekanik dayanımı, pil ve batarya güvenliği, kablolar, bileşenler ve vida bağlantıları, ısıya ve ateşe dayanıklılık, radyasyon ve benzeri tehlikelerin değerlendirilmesi olarak sıralanabilir.

Standart genelinde, kötüye kullanım ve şartları zorlama yöntemleri ile hep en kötü pozisyonun ve şartın bulunduğu durumlarda değerlendirme yapılır. En kötü şartları güvenli olarak sağlayan tüm elektrikli oyuncakların, normal kullanım sırasında da  güvenli olduğu kabul edilmektedir.

 IEC 62115:2020 yılı revizyonu ile LED hesaplamaları da bu standart içerisine Madde Ek – E olarak eklenmiştir. Oyuncak üzerinde kullanılan LED’lerin sınır değerlerini aşmaması gerekir. Gereklilikleri olumlu anlamda sağlayan tüm LED’lerin elektrikli oyuncaklarda kullanılması uygundur.