APEO TESTİ (ISO 18218-1:2023 - ISO 18254-1:2016 )

     

APEO TESTİ (ISO 18218-1:2023  -  ISO 18254-1:2016 )

Nonilfenol ve oktilfenol dahil olmak üzere alkilfenoller, bir zamanlar ev deterjanlarında ve diğer temizlik ürünlerinde yaygın olan ve ayrıca bir dizi endüstriyel uygulamada kullanılan alkilfenol etoksilat (APE) yüzey aktif maddelerinin temel parçalanma ürünüdür.

Alkilfenoller, tipik olarak dallanmış ve altı karbonlu bir fenol halkasına bağlı sekiz veya dokuz karbon karbon atomu zincirlerinden oluşan bir sentetik organik bileşikler ailesidir. Alkilfenoller, 1940’lardan beri yaygın olarak kullanılan deterjan benzeri bileşikler olan APE yüzey aktif maddelerini yapmak için kullanılır.

Alkilfenol etoksilatlar çevreye salındıktan sonra genellikle nonilfenoller ve oktilfenoller gibi alkilfenollere parçalanırlar.

Hayvan ve insan sağlığı üzerinde endokrin bozucu aktivite,hepatotoksik,genotoksik ve diğer olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Kullanımlarını azaltma çabalarına rağmen, sadece endüstriyel değil, uzak bölgelerde de çevrede varlığını sürdürürler ve hava, su ,toprak, gıda ürünleri ve insan kanı gibi çeşitli doğal matrislerde tespit edilirler.

Alkilfenoller ve etoksilatları, ticari deterjanlarda ve temizleyicilerde esas olarak yüzey aktif maddeler olarak kullanılan bir kimyasal ailesidir. Ayrıca boyalarda,böcek ilaçlarında ve diğer zirai kimyasallarda, kişisel bakım ürünlerinde, endüstriyel işlemlerde ve petrol sahalarında kullanılırlar.

Alkilfenol etoksilatlar tekstil ıslak işleme endüstrisinde deterjan olarak kullanılır, ancak aynı zamanda deri endüstrisinde yağ giderme ürünleri olarak ve bazı boyarmadde ve pigment preparatlarında emülgatör veya ıslatıcı ajan olarak küçük miktarlarda kullanılmaktadırlar. Alkilfenol etoksilatlar;

  • Endsütriyel çamaşır deterjanı,

  • Ovma maddeleri (yün ve deri gibi),

  • Yumuşatıcılar,

  • Eğirme Yağları,

  • Deri ürünlerde yağ çözücü,

  • Polyester dolgu,

  • Tela içi bağlayıcılar,

  • Tesis temizlik ürünlerinde de bulunabilir.

 

Alkilfenol etoksilatlar insan sağlığında ciltte tahrişe neden olma ve hormanal bozukluklara sebep olma gibi etkilere sahiptir.

(EC) 1907/2006 Sayılı Tüzüğün Ek XVII'sine aşağıdaki yeni giriş 46a eklenmiştir:

REACH Ek XVII'de Giriş 46aNonilfenol etoksilatlar (NPE) (C2H4O)n(C15H24O)

 1.Normal kullanım ömrü boyunca suda yıkanması makul olarak beklenebilen tekstil ürünleri, 3 Şubat 2021 tarihinden sonra, söz konusu tekstil ürününün ağırlığının %0,01'ine eşit veya daha yüksek konsantrasyonlarda veya tekstil ürününün her bir parçası.

 2. Paragraf 1, ikinci el tekstil eşyalarının veya NPE kullanılmadan yalnızca geri dönüştürülmüş tekstillerden üretilen yeni tekstil eşyalarının piyasaya sürülmesi için geçerli olmayacaktır.

 3. 1. ve 2. paragrafların amaçları doğrultusunda, "tekstil eşyası", ağırlığının en az %80'i tekstil liflerinden oluşan herhangi bir tamamlanmamış, yarı-mamul veya bitmiş ürün veya aşağıdaki malzemelerden oluşan bir parçayı içeren herhangi bir diğer ürün anlamına gelir: giyim, aksesuar, iç mekan tekstilleri, elyaf, iplik, kumaş ve örme paneller dahil olmak üzere ağırlıkça en az %80 tekstil elyafı.

Laboratuvarımızda aktif olarak kullanılan Uluslararası APEO  standartları:

  •  ISO 18218-1:2023
  •  ISO 18254-1:2016